Trafik, övergripande mål mm

På den här sidan finns dokument som beskriver vår trafik, övergripande mål mm.

Trafikförsörjningsprogram

Trafikbokslut 2017

Trafikbokslut 2016

Beslut om allmän trafikplikt

Formulär: Anmälan om kommersiell trafik

Styrdokument för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län: Förbundsordning, Samarbetsavtal, Reglemente för förbundsdirektionen, Reglemente för revisorerna.