Anmälan om kommersiell trafik

Anmälan om kommersiell trafik

Det här formuläret används vid anmälan av kommersiell trafik i Västernorrlands län.
 • Fyll i trafikföretagets fullständiga namn.
 • Fyll i namn på kontaktperson hos trafikföretaget.
 • Skriv in trafikföretagets adress.
 • Telefonnummer till trafikföretaget.
 • Den fordonstyp som den här anmälan om kommersiell trafik avser.
 • Skriv in startdatum.
  ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
 • Ange den linjesträckning som den här ansökan om kommersiell trafik avser.
 • Ange uppehållsmönster och/eller hållplatser.
 • Skriv in antal turer per dag.
 • Ange vilka veckodagar som den här anmälan om kommersiell trafik avser.
 • Intresse av informationssamarbete med myndigheten
  Ange om ni är intresserade av ett informationssamarbete med myndigheten eller ej.
 • Anmält till Samtrafiken
  Kryssa i om denna ansökan är anmäld till Samtrafiken eller ej.