Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst är en ersättning för kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken.

Sjukresa med taxi är en typ av resa för personer som ska besöka en vårdinrättning och inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänst och sjukresor kallas även för särskild kollektivtrafik (SÄKO). Kommunerna i länet är huvudmän för färdtjänsten och man ansöker om färdtjänst hos respektive kommun.

I Kramfors, Timrå och Ånge kommun handläggs färdtjänsten av Din Tur på uppdrag av kommunerna. Region Västernorrland ansvarar för sjukresorna.

Färdtjänstresor och sjukresor med taxi beställs hos Din Tur Kundcenter.