Så här behandlar vi dina personuppgifter

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer men det kan också handla om andra uppgifter.

Din Tur behandlar bara personuppgifter för specifika ändamål och när vi har en rättslig grund för att göra det. Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med informationen oavsett om det sker automatiskt eller inte. (Exempel på vanliga behandlingar av uppgifter är insamling, registrering, bearbetning, lagring, överföring och radering.)

Din Tur samlar in personuppgifter som resenärer lämnar till oss när de reser med kollektivtrafiken och i övrigt använder sig av våra tjänster. Det kan till exempelvis ske när du registrerar ditt reskort på vår webbplats, kontaktar kundcenter eller beställer färdtjänst/sjukresa.

Här finns mer information om personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR (pdf)

Begära ut information om personuppgifter

För att begära ut information om vilka personuppgifter som Din Tur behandlar om dig själv eller ditt barn gör du en skriftlig ansökan till oss. Information om hur du går tillväga finns i nedanstående blanketter:

Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen artikel 15 (pdf)

Begäran om registerutdrag enligt datskyddsförordningen artikel 15: för vårdnadshavare som vill begära ut information om barn under 15 år (pdf)