Tillgänglighet

Fordon

Sidan uppdateras inom kort.

Hållplatser

Sidan uppdateras inom kort.

Digital tillgänglighet

Alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Det betyder att myndigheter ska utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dem så att de är möjliga att uppfatta, är hanterbara, begripliga och robusta.

Kraven börjar gälla för nya webbplatser från och med den 23 september 2019. Befintliga webbplatser (alltså de som offentliggjorts innan lagen börjar gälla), samt tidsberoende media (video mm) berörs från och med den 23 september 2020. Publika appar berörs från och med 23 juni 2021.

Enligt det så kallade webbdirektivet (det EU-direktiv som är grunden i den kommande svenska lagen) ska myndigheter på sina webbplatser berätta om hur man arbetar med tillgänglighet, vilka brister som finns och hur man uppfyller de krav som lagen ställer (ett så kallat tillgänglighetsutlåtande). Vi ska också erbjuda våra användare möjlighet att påtala problem kopplade till tillgänglighet. Exakt hur det svenska regelverket ska se ut är ännu inte klart. När det finns mer information om det kommer vi att publicera det här.

Tillgänglighetsutlåtande