Tillgänglighet

Din Tur vill att alla som resor med oss ska känna att det är tryggt, attraktivt och enkelt. Att hela resekedjan fungerar är något som är viktigt för alla resenärer och för personer med funktionsnedsättning kan det vara avgörande för att kunna och vilja resa med kollektivtrafiken.

Fordon

Tillgänglighetsanpassningen för bussarna varierar mellan olika trafikområden.

Landsbygds- och regionaltrafik utförs med bussar som inte är tillgänglighetsanpassade. I kommande bussupphandling med trafikstart december 2027 är planen att tillgänglighetsanpassade fordon ska införas i stora delar av denna trafik.

Stadstrafiken utförs med lågentré/låggolvsfordon som är utrustade med ramp vilket underlättar för dig med rullator och rullstol.

Följande linjer körs med lågentré/låggolvsfordon utrustade med ramp:

Sundsvalls kommun

 • Linje 1 Alnö – Stenstan – Bergsåker
 • Linje 2 Östra Birsta – Stenstan – Nacksta
 • Linje 3 Granloholm – Stenstan – Sidsjön
 • Linje 4 Granloholm – Stenstan – Sidsjön
 • Linje 5 Gångviken – Stenstan
 • Linje 70 Stenstan – Norra Berget – Stenstan
 • Linje 71 Stenstan – Södra Berget – Stenstan
 • Linje 74 Vi – Norra Alnö – Vi
 • Linje 75 Södra Alnö – Vi
 • Linje 76 Ljustadalen – Gångviken – Ljustadalen
 • Linje 78 Timrå – Gångviken
 • Linje 81 Stenstan – Haga – Stenstan
 • Linje 84 Stenstan – Haga – Stenstan
 • Linje 85 Stenstan – Bosvedjan

Örnsköldsviks kommun

 • Linje 401 Kroksta – Centrum – Skidsta/Vårby
 • Linje 402 Bodum – Centrum – Själevad
 • Linje 403 Centrum – Arnäsvall
 • Linje 404 Centrum – Vintergatan – Sjukhuset – Centrum
 • Linje 405 Centrum – Sjukhuset – Vintergatan -Centrum
 • Linje 406 Centrum – Gimåt
 • Linje 407 Centrum – Svedjeholmen
 • Linje 408 Centrum – Västansjö
 • Linje 409 Lunne – Bodum – Centrum/Nolaskolan
 • Linje 410 Parkskolan/Centrum – Arnäsvall – Faresta
 • Linje 411 Servicelinje Höjdvägen – Skärpe

Härnösands kommun

 • Linje 501 (Smitingen) – Hästsportarenan – Centrum – Bondsjöhöjden
 • Linje 502 Nickebostrand – Centrum – Gådeåberget
 • Linje 503 Myran – Centrum – Ankaret/Hälletorp
 • Linje 560 PlusBusssen
 • Linje 590 KvällsBuss

Sollefteå kommun

 • Linje 45 GudlavBilderskolan – Torget – Skedomsmon
 • Linje 62 Sjukhuset – Torget – Övergård

Bussarna har särskilda platser för dig med funktionsnedsättning. Platserna har anpassad sitthöjd och är utmärkta med symbol för rörelsenedsättning.

Rullstol, rullator och annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel får tas med utan avgift och i mån av plats. Rullstol, rullator och barnvagnar samsas om samma utrymme. El scooter med styre får av säkerhets- och utrymmesskäl inte medföras på bussarna.

Vi tar emot rullstolar och elrullstolar med följande maxmått enligt Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer:

 • Totallängd: 1200 mm
 • Totalbredd: 700 mm (mätt på bredaste ställe)
 • Vikt: 300 kg (rullstol + resenär)

Du ser även i vår reseplanerare på http://www.dintur.se vilka linjer som körs med lågentré/låggolvsfordon utrustade med ramp. Dessa är märkta med nedanstående symbol.

Föraren

Föraren hjälper dig med funktionsnedsättning att komma på och av bussen, föraren hjälper dig också med biljetthanteringen om du vill. Vid rullstolsplatsen invändigt och utvändigt vid mittdörren, finns särskilda blåa knappar som kan användas för att göra föraren uppmärksam på att en du med hjälpmedel behöver kliva på eller av.

Hållplatsutrop

Nuvarande bussavtal har inget krav på hållplatsutrop. Hållplatsutrop pågår på försök i Sundsvalls stadstrafik, Örnsköldsviks stadstrafik, Matforstrafiken, Njurundatrafiken samt linje 50. Vi kan under försöksperioden inte garantera full funktionalitet.

Om våra bussar saknar hållplatsutrop kan du be föraren hjälpa dig med informationen.

Ledarhund/tjänstehund/signalhund

Ledarhundar, tjänstehundar och signalhundar reser gratis och färdas med resenär på valfri plats i fordonet.

Allergier och överkänslighet

Du med allergier eller överkänslighet hänvisas till främre delen av bussen.

Pälsdjur hänvisas till den bakre delen av bussen för att underlätta för personer som är allergiska. Alla får resa med kollektivtrafiken, därför kan den aldrig bli helt allergisäker.

Ledsagare

Ledsagare betalar ordinarie biljettpris. Du som har färdtjänst har rätt att ta med dig en ledsagare/medresenär kostnadsfritt på Din Turs bussar mot uppvisande av ett färdtjänstkort. Detta gäller dock ej på linje 98 och 100 (Ybuss).

Hållplatser

 

Hållplatser är viktiga delar i kollektivtrafiksystemet och ska utformas så att på- och avstigning kan ske på ett lättsamt sätt även för personer med funktionsnedsättning. I Västernorrlands län skiljer sig hållplatsernas nivå i utformning och utrustning i kommunerna. Din Tur samverkar tillsammans med kommunerna och Trafikverket vid ny- och ombyggnationer av hållplatser.   

En stor andel av hållplatserna som är tillgänglighetsanpassade finns de större städerna, främst i Sundsvall. En kartläggning och dokumentation av hållplatser med aktuell tillgänglighetsnivå i länet är påbörjad. Med start 2024 planeras tillgänglighetsnivån för respektive hållplats att successivt kunna visas i vår mobilapp och på vår webbsida i resesökningsfunktionen.

Förarna ska alltid köra in till kanten och köra fram till avsedd hållplats eller annan gällande markering, till exempel taktilstråk eller ledstråk.

Järnvägsstationer

Tillgängligheten på järnvägsstationer ansvaras av den som äger stationen, på nedanstående länk kan du hitta information om tillgängligheten på stationer.

https://www.jernhusen.se/hitta-din-station/

Ledsagning

Här kan du läsa mer om hur stationsledsagning fungerar.

https://www.stationsledsagning.se/

Tåg

Tågtrafiken är tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om tillgänglighet hos Norrtåg

Här kan du läsa mer om tillgänglighet på hos X-trafik

Här kan du läsa mer om tillgänglighet hos SJ

Digital tillgänglighet

Här kan du läsa mer om digital tillgänglighet.

Dialog och samverkan

Vår ambition är att genom dialog och samverkan utveckla vårt arbete med att öka kollektivtrafikens tillgänglighet. Ta gärna kontakt med oss om du vill bidra till detta arbete genom exempelvis förslag eller dialog. Ansvarig för vårt tillgänglighetsarbete är Maria Thid som du når på maria.thid@dintur.se.