Sök ersättning vid försening

Tänk på att:

 • Kvitto kan bifogas i nästa steg efter att du har fyllt i formuläret nedan och tryckt skicka.
 • Ersättning vid försening gäller inte för ungdomskortet/skolkort.
 • Din Tur kan aldrig i förväg garantera att återbetalning av utlägg kommer att ske. Rätten till ersättning bedöms i efterhand individuellt i varje enskilt fall.
 • För att underlätta handläggningen av ditt ärende, ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt efter den inträffade händelsen.
 • Om du åkt med linje 98 eller 100 måste du ansöka om ersättning via Ybuss.

Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Här kan du läsa om hur du ska göra för att få förseningsersättning, och vilka villkor som finns.

För att underlätta handläggningen av ditt ärende, vänligen skicka in din ansökan om ersättning så snart som möjligt när händelsen du söker ersättning för ägt rum.


Ersättning för resa med linjesträckning kortare än 15 mil

Den här formen av ersättning gäller alla Din Turs busslinjer utom linje 40 (Örnsköldsvik – Östersund via Sollefteå).

Återbetalning av biljettpriset sker på det här sättet:

 • Försening i mer än 20 minuter: 50% av biljettpriset återbetalas.
 • Försening i mer än 40 minuter: 75% av biljettpriset återbetalas.
 • Försening i mer än 60 minuter: 100% av biljettpriset återbetalas.
 • Ersättning när du rest med periodkort baseras på kortets värde utifrån ett antagande om 22 resdagar per månad.

Om det uppstår en försening eller ställs en tur in (oavsett orsak) och det finns skälig anledning att tro att du kommer att bli mer än 20 minuter försenad har du möjlighet att ordna din resa själv. Det kan ske med egen bil, taxi eller annan transport. Du står då själv för kostnaden och ansöker om ersättning i efterhand. Milersättning kan du få för sträckan mellan de hållplatser du skulle ha rest med bussen alltså enkel väg. Taxi kan enbart beställas från och till hållplats som bussen trafikerar.

Den högsta ersättning du kan få är 1/40 av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (1313 kronor 2023) samt vid egen bil 25 kronor per mil enligt Skatteverkets normer. Har du inte löst biljett i förväg sänks ersättningen med motsvarande belopp.

Vid samåkning med taxi ska resenärerna kunna visa upp var sitt delat taxikvitto.

Observera att:

 • Rätten till ersättning bedöms i efterhand i varje enskilt fall. Din Tur kan alltså aldrig i förväg ge garantier för att återbetalning av utlägg kommer att ske.
 • Vid ansökan om ersättning för taxi ska taxikvitto bifogas.
 • Vid ansökan om ersättning för egen bil ska kopia på körkort bifogas samt bilens registreringsnummer.
 • För att få ersättning ska resenären särskilt ha inrättat sig för att åka med den transport som blev försenad.
 • Vid ansökan om förseningsersättning ska biljett för resan eller nummer på reskort/periodkort bifogas.
 • Om du inte löst någon biljett räknas biljettpriset av på ersättningen.
 • Man kan inte ansöka om både förseningsersättning och ersättning för gjorda utlägg, t ex för resa med taxi.
 • Med slutdestination menas den sträcka som biljetten är utfärdad för.
 • Ersättning för försening gäller inte vid de tillfällen då Din Tur minst tre vardagar innan annonserat om förändringar av tidtabell eller annan avvikelse.
 • Ersättning vid försening gäller inte för resor med ungdomskort eller skolkort.

Ersättning för resa med linjesträckning längre än 15 mil

Den här formen för ersättning gäller för resor med linje 40.

Återbetalning av biljettpriset sker på det här sättet:

 • Försening i mer än 20 minuter: 50% av biljettpriset återbetalas.
 • Försening i mer än 40 minuter: 75% av biljettpriset återbetalas.
 • Försening i mer än 60 minuter: 100% av biljettpriset återbetalas.

När kan du inte få ersättning?

Du kan inte få ersättning för försening när den beror på sådant som Din Tur eller trafikföretaget inte kan råda över. Det gäller vid force majeure (somt ex handlar om när trafiken störs på grund av extrema förhållanden med snöstorm, blixthalka, olyckor, större avspärrningar) samt vid strejk och lockout. Det gäller också vid förseningar orsakade av planerade förändringar som annonserats minst tre vardagar före resdagen på Din Turs webbplats.

Observera att:

 • Vid ansökan om ersättning vid försening ska biljett för resan eller nummer på reskort/periodkort bifogas.
 • Om du inte löst någon biljett räknas biljettpriset av på ersättningen.
 • Ersättning för försening gäller inte vid de tillfällen då Din Tur minst tre vardagar innan annonserat om förändringar av tidtabell eller annan avvikelse.
 • Med slutdestination menas den sträcka som biljetten är utfärdad för.
 • Ersättning vid försening gäller inte för resor med ungdomskort eller skolkort.