Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och planerade trafikförändringar.

På grund av vattenläckage kommer Majorsgatan att vara helt avstängd för busstrafik måndag 30/1 och preliminärt tisdag 31/1. Linje 3 kommer köra ordinarie färdväg via Esplanaden - Köpmangatan fram till Parkgatan/Bergsgatan. Från Parkgatan kommer bussen köra E14/Bergsgatan vidare mot Oscarsgatan och Sidsjön, och sedan omvänd ordning från Sidsjön mot Stenstan.

Följande hållplatser kan inte trafikeras: Kaptensgatan, Fänriksgatan, Stuggränd, Pilgränd, Branta vägen och Rörgatan. Vi hänvisar till hållplats Tullgatan, Bleckslagaregatan och Fågelgränd.
Karta Tillfällig omledning linje 3
Hållplats Kolvägen (SVALL) är tillfälligt indragen på grund av ombyggnation av väg 562 . Närmaste hållplats är Resecentrum Sundsvall C
Hållplats Kovland Kiosk flyttas tillfälligt till väg 320. Orsak: Viljansvägen är avstängd för genomfartstrafik.
Karta över stängd hållplats och tillfällig hållplats
Hållplats Uslands skola flyttas cirka 50 meter till en tillfällig hållplats (efter korsningen Fullriggarvägen/Räbbmogatan). Gäller påstigande i riktning mot Vi centrum.
Orsak: bussen har svårt att angöra ordinarie hållplats på vinterväglag. Gäller under perioden 21 nov 2022 – 30 april 2023.
Karta
Hållplats Viforsen trafikeras inte till och med 2 april 2023. Orsak: Hållplatsen trafikeras inte under vintern.
Hållplats Bredsands skola trafikeras inte på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.