Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och planerade trafikförändringar.

Linje 90 med avgångstid klockan 21:53 från Kramfors mot Sollefteå beräknas bli upp till 10 minuter sen på grund av tidigare fordonshaveri.
Linje 202 med avgångstid klockan 21:35 från Lunde mot Kramfors beräknas bli upp till 15 minuter sen på grund av tidigare fordonshaveri.
Linje 202 med avgångstid klockan 21:25 från Kramfors mot Lunde beräknas bli upp till 15 minuter sen på grund av tidigare fordonshaveri.
Linje 90 med avgångstid klockan 20:40 från Sollefteå mot Kramfors beräknas bli upp till 20 minuter sen på grund av fordonshaveri.
Hållplats Alnöbron Östra är tillfälligt indragen på grund av framkomlighet. Vi hänvisar till hållplats Vi Brovägen.
Det finns risk för trängsel ombord på linje 1, 2, 3, 4, 5 och 120 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
Det finns risk för trängsel ombord på linje 141 och 142 måndag till fredag mellan kl. 07:30-09:30 samt 14:30-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
Hållplats Västhagen trafikeras inte vardagar mellan kl. 13:30-16:00. Vi hänvisar resenärer till:
Linje 1: hållplats Västermalm
Linje 3: hållplats Sporthallen eller fickan utanför Himlabadet

Detta gäller från 24 augusti 2020 och tills vidare på grund av säkerhetsskäl.
Det finns risk för trängsel ombord på linje 401, 402, 404, 405 och 407 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
Linje 410 med avgångstid 07:27 från Arnäsrondellen mot Örnparken har risk för trängsel. Välj en annan avgångstid om du kan.
Om linjen blir fullsatt mellan Arnäsrondellen och Höglandskolan kan du resa med linje 442 som går cirka 5-10 minuter efter linje 410.
Busshållplatsen på Sundsvall C flyttas till ett provisoriskt hållplatsläge från lördag 17 augusti 2019. Det provisoriska hållplatsläget är placerat utanför McDonald’s.

Den mörkrosa linjen visar gångstråket från tågen vid Sundsvall C till busshållplatsen.
Karta över området