Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och planerade trafikförändringar.

På grund av fräsning och asfaltering på väg 86 mellan Kovland – Krånge under perioden 7/6-23/6 kan det förekomma förseningar på linje 30.
Från måndag den 5 juni kommer väg 562 ledas om via Kolvägen på grund av rivning av befintlig järnvägsviadukt. Det kan därför förekomma förseningar på linje 120.
Hållplats Hallstavägen och hållplats Gärdesgatan är indragna tills vidare. Linje 39 tur 24 trafikerar Långgatan och sedan upp Dalvägen.
Hållplats Trädgårdsgatan flyttas till en tillfällig hållplats som är utplacerad vid Stekhuset, på andra sidan Esplanaden. Berörda linjer: 2, 3 och 4. Orsak: vägarbete på västra Esplanaden.
Linje 2 mot Nacksta, linje 3 mot Sidsjön samt linje 4 mot Skönsmon (Bredsand) står i den ordning de kommer in på hållplats Stenstan, oavsett om de ska avgå från hållplatsläge F eller H. Det innebär att den buss som kommer in först kommer att ställa sig längst fram på hållplatsläge H och övriga bussar fyller på bakom. Orsak: vägarbete på Universitetsallén.
Linje 3 flyttas till Storgatan från Universitetsallén på grund av vägarbeten, gäller perioden 2 maj till 30 juni.. Hållplatserna Västhagen, Sporthallen och Idrottsplatsen kan inte trafikeras. Vi hänvisar till hållplatserna Västermalm, Mittuniversitetet, Västra Allén och Rättscentrum. En tillfällig hållplats kommer att finnas i början på Granloholmsvägen från och med 23 maj.
Hållplats Sättna infart väg 86 flyttas till ett nytt tillfälligt läge på väg 86. Orsak: arbete på Ånäsvägen.
Tillfällig hållplats - Sättna infart väg 86
Hållplats Kolvägen (SVALL) är tillfälligt indragen på grund av ombyggnation av väg 562 . Närmaste hållplats är Resecentrum Sundsvall C
Hållplats Kovland Kiosk flyttas tillfälligt till väg 320. Orsak: Viljansvägen är avstängd för genomfartstrafik.
Karta över stängd hållplats och tillfällig hållplats
Hållplats Bredsands skola trafikeras inte på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.