Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och planerade trafikförändringar.

Från 8 augusti 2022 till 10 december 2022 flyttas hållplatslägen på Navet på grund av ombyggnationer. Läs mer på www.dintur.se/hallplats-stenstan/
Hållplats Petersvik är tillfälligt indragen på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Ortviksvägen.
Hållplats fläsian i riktning mot Sundsvall trafikeras inte tills vidare på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.
Hållplats Väg 86 infart Sättna, riktning mot Sundsvall flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot korsningen 86/320 på grund av vägarbete.
Hållplats Timrå torget kan inte trafikeras från 28 juni till preliminärt 4 juli. Vi hänvisar i stället till hållplats Timrå skogsvägen. Orsak: vägavstängning.
Hållplats Verkstadsgatan kan inte trafikeras. Vi hänvisar till hållplats Gillebergsgatan. Orsak: vägavstängning. Gäller under perioden 27 juni till 4 juli.
Linje 120 kan inte trafikera läge J och K på Resecentrum Sundsvall C mellan kl. 18:00 – 06:00. Vi hänvisar under dessa tider till hållplatsläge A och G på Navet. Orsak: vägarbete.
Från och med 16 juni kommer fyra hållplatser längs linje 501 att avvecklas. Avvecklingen beror på att linje 501 får en delvis annan sträckning på Härnön samt för att förbättra körtiderna.

• Hållplats Grönkullavägen (på Frideborgsgatan). Resenärer hänvisas till hållplatserna Brännarondellen eller Hedda Wisingskolan.
• Hållplats Kapellgatan. Resenärer hänvisas till hållplatserna Brännarondellen eller Hedda Wisingskolan.
• Hållplats Pilgatan. Resenärer hänvisas till hållplatserna Wendela Hellman skolan eller Folkhögsskolan.
• Hållplats Ängekyrkan. Resenärer hänvisas till hållplatserna Murbergsskolan/Länsmuséet eller Ängets förskola.
Från och med 16 juni kommer PlusBussen inte längre att trafikera Gådeåvägen och Artillerigatan. Från hållplats Trossgatan kommer linjen att gå Tullportsgatan ner till E4/Södra vägen. Resenärer hänvisas istället till hållplats Trossgatan och hållplats Tullportsbacken. Anledningen till förändringen är att bussen har stora framkomlighetsproblem i korsningen Gådeåvägen/Artillerigatan på grund av felparkerade fordon.
Linje 3 kan inte trafikera hållplatserna Idrottsparken, Sporthallen och Västhagen. Resande från Idrottsparken hänvisas till Rättscentrum, resande från Sporthallen hänvisas till Västra Allén, resande från Västhagen hänvisas till Mittuniversitet. Orsak: Vägarbete.

Hållplats Bredsands skola trafikeras inte från onsdag 11 maj på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.
Från 4 april 2022 till preliminärt 7 augusti flyttas hållplatslägen på Navet på grund av ombyggnationer. Linje 120 får ny sträckning och kan inte trafikera hållplatserna Trädgårdsgatan och Tullgatan.