Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och planerade trafikförändringar.

Från den 3 oktober får linje 197 ändrad tidtabell. Tur 2 klockan 13:00 från Torpshammar måndagar och onsdagar kommer ankomma 13:20 till Nordanede istället för 13:25.

Tur 108 från Fränsta klockan 16:00 går till Gimåfors och kommer gå måndag till fredag. Tur 18 kommer att upphöra och ersätts av tur 108.

Tur 4 från Torpshammar klockan 12:35 på fredagar kommer avslutas i Nordanede istället för Gimåfors.

Tur 105 från Gimåfors klockan 17:05 går via Nordanede till Torpshammar måndag till fredag. Tur 15 från Nordanede till Torpshammar klockan 16:50, som går onsdagar och fredagar upphör och ersätts av tur 105.
På grund av trumbyte i Kärvsta, längs väg 786 kan linje 211 inte trafikera hållplatserna Kärvsta och Hjärtnäs mellan 18 september till 6 oktober. Omledning av trafik sker via väg 791. Resande hänvisas till hållplats Fanom och Prästmon korsningen.
Hållplats Högalidsgatan är tillfälligt indragen på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Skönsbergs centrum eller Gillebergsgatan.
Linje 42, tur 15 har fått ändrad starttid till 07:05 från hpl Solberg ICA.
Från 24 augusti flyttas busstrafiken från Kovlands kiosk till den nya bussterminalen i Kovland. Berörda linjer är: 28, 30, 133, 134 och 135.
Linje 30 mot Sundsvall och Hammarstrand avgår från läge A, Linje 133 mot Sundsvall och Strömås – Högsjö avgår från läge B, Linje 134 mot Bergsåker och Västansjö avgår från läge C, Linje 28 mot Sundsvall och Holm avgår från läge D, Linje 135 mot Norrbäcken avgår från läge D. För mer information se dintur.se under fliken nyheter.
Karta över Kovlands bussterminal
Det finns risk för förseningar på linje 42, 43, 401, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 419, 421 och 442. Orsak: Vägavstängning på Nygatan. Linjer/bussturer leds om via Nygatan – Bergsgatan - Viktoriaesplanaden – Nygatan. Inga hållplatser påverkas.
Linje 219 kan inte trafikera Kungsgatan på grund av ombyggnation vid torget i Kramfors. Hållplatserna Limstagatan, Kramfors torget och Kungsgatan/skolan är därför indragna tills vidare.
Från 23 augusti går linje 78 endast mellan Skönvik och Gångviken. Tiderna har justerats för att bättre passa för byten till och från linje 5.
Extraturer som tidigare körts från Västhagen till Stenstan på linje 1 flyttas till linje 72. Dessa bussturer avgår skoldagar måndag till fredag kl. 14:42, 15:02, 15:22 och 15:42 från hållplats Västhagen som ligger på samma sida av vägen som Engelska skolan. Det är bara det hållplatsläget som har påstigning. Bussen kör sen i riktning mot Granloholm men vänder i rondellen vid Kronolottsvägen/Granloholmsvägen in mot Stenstan.
Linje 172 från Alnö med avgång kl. 07.41 via Haga till Västermalm kl. 08:11 flyttas till linje 72 och har avstigning på samma sida som Engelska skolan.
Hållplats Trädgårdsgatan i riktning från Stenstan får en tillfällig hållplats som är utplacerad i höjd med Pinchos, på västra sidan Esplanaden. Berörda linjer: 2, 3 och 4. Orsak: vägarbete på östra Esplanaden. Gäller för perioden 7 augusti - 30 november.
Linje 28 mot Holm, 30 mot Hammarstrand och 133 mot Högsjö avgår från läge C. Linje 28, 30 och 133 mot Resecentrum Sundsvall C avgår från läge D. Orsak: omledning från Storgatan till Universitetsallén.

Från 31 juli till 9 december går linjerna 1, 28, 30, 72, 133 och en tur med linje 141 via Universitetsallén. Hållplatserna Rättscentrum, Västra Allén, Mittuniversitetet och Västermalm kan inte trafikeras. Vi hänvisar till hållplatserna Idrottsplatsen, Sporthallen samt Västhagen. Anledningen är att det ska grävas ner fjärrkyla efter Storgatan.
Från måndag den 5 juni kommer väg 562 ledas om via Kolvägen på grund av rivning av befintlig järnvägsviadukt. Det kan därför förekomma förseningar på linje 120.
Hållplats Hallstavägen och hållplats Gärdesgatan är indragna tills vidare. Linje 39 tur 24 trafikerar Långgatan och sedan upp Dalvägen.