Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och planerade trafikförändringar.

Linje 84 får ändrad linjesträckning p.g.a. problem med framkomlighet. Hållplats Vårdcentralen centrum trafikeras inte. Vi hänvisar till linjer som trafikerar hållplats Kommunhuset på Skönsbergsvägen och eventuella byten på Navet. Hållplats Tivolivägen trafikeras bara i riktning mot Navet av linje 84.
Från 10 januari till preliminärt 4 februari flyttas hållplatsläge G, H och K på Navet på grund av arbeten på platsen. Trafiken från läge G flyttas till Bankgatan. Trafiken från läge H och K flyttas till ön vid hållplatsläge P. Hållplatslägena G, H och K flyttas tillbaka när arbetena på platsen är slutförda.
Hållplats Uslands skola (gäller endast hållplatsläget där bussarna går mot Sundsvall) får en tillfällig hållplats cirka 50 meter bort (efter korsningen Fullriggarvägen/Räbbmogatan). Det beror på att bussen har svårt att angöra ordinarie hållplats på vinterväglag.
Uslands skola
Det finns risk för trängsel ombord på linje 141 och 142 måndag till fredag mellan kl. 07:30-09:30 samt 14:30-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
Det finns risk för trängsel ombord på linje 1, 2, 3, 4, 5 och 120 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
Linje 410 med avgångstid 07:27 från Arnäsrondellen mot Örnparken har risk för trängsel. Välj en annan avgångstid om du kan.
Om linjen blir fullsatt mellan Arnäsrondellen och Höglandskolan kan du resa med linje 442 som går cirka 5-10 minuter efter linje 410.

Det finns risk för trängsel ombord på linje 401, 402, 404, 405 och 407 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.