Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och planerade trafikförändringar.

På grund av vägarbete i korsningen Vivstavägen/Järnvägsgatan i Timrå får linje 630 ändrad linjesträckning från 29/9 till 30/9. Under perioden kan hållplats Östrand Villavägen inte trafikeras. Vi hänvisar till en tillfällig hållplats på Vivstavägen i anslutning där Backgatan kommer ut.
Hållplats Bågevägen i riktning mot navet är tillfälligt indragen på grund av vägarbete. Närmaste hållplats är Bosvedjans centrum och Bosvedjevägen.
Hållplats Stöde Affären E14 är tillfälligt indragen på grund av arbete från och med söndag 26/9. Närmaste hållplats är Stöde Grillen E14.
Från 30/9 kl. 18:00 till 1/10 kl. 05:30 kommer västra sidan av Esplanaden mellan Storgatan och Sjögatan stängas p.g.a. vägarbete. Bussen leds om via Köpmangatan-Skolhusallén-Storgatan och Ågatan mot Navet. Bussarna kommer därmed inte kunna trafikera hållplatsen Trädgårdsgatan. Resande hänvisas till nya hållplats Köpmangatan/Esplanaden.
Hållplats Nordviksskolan E4 i södergående riktning trafikeras inte från 20 september 2021.
På grund av vägarbete kommer linje 2 få ändrad linjesträckning från måndag 20 september till fredag 1 oktober. Hållplatser som inte kan trafikeras är Sveavägen (vi hänvisar till Slutgatan), Linderbergsgatan (vi hänvisar till Bultgatan eller tillfällig hållplats på Hårdvallsgatan) och Midälvaplan (vi hänvisar till tillfällig hållplats på Hårdvallsgatan). Den tillfälliga hållplatsen ligger på Hårdvallsgatan intill Midälvaplan.
Turer på Linje 30 Sundsvall-Liden-Hammarstrand kan bli försenade upp till 10 minuter på grund av vägarbete/framkomlighetsproblem mellan Kovland och Indal.
Hållplatsläge D för linje 402 (mot Själevad) i Örnparken har stängts på grund av rasrisk. Vi hänvisar istället till en tillfällig hållplats som ligger cirka 100 meter bort på Läroverksgatan mot Viktoriaesplanaden. Den tillfälliga hållplatsen är vid P-platsen vid det stora röda trähuset.
Bild över tillfällig hållplats
Det finns risk för trängsel ombord på linje 141 och 142 måndag till fredag mellan kl. 07:30-09:30 samt 14:30-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
Det finns risk för trängsel ombord på linje 1, 2, 3, 4, 5 och 120 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
Hållplats Handlaren/Bruksgatan i riktning mot Sundsvall stängs från 30 augusti till 25 oktober på grund av ombyggnation. Vi hänvisar till hållplats Thulevallen i Matfors.
Hållplats Väja Kontoret i riktning mot Bollstabruk kommer att stängas av från och med onsdag den 25 augusti på grund av ombyggnation. Vi hänvisar till utfarten från Sulfatvägen till Riksväg 90 (vid fabriken)
Linje 410 med avgångstid 07:27 från Arnäsrondellen mot Örnparken har risk för trängsel. Välj en annan avgångstid om du kan.
Om linjen blir fullsatt mellan Arnäsrondellen och Höglandskolan kan du resa med linje 442 som går cirka 5-10 minuter efter linje 410.

Det finns risk för trängsel ombord på linje 401, 402, 404, 405 och 407 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
I augusti påbörjas arbetena med nya hållplats Stenstan. För att göra plats för ombyggnationerna kommer vi från måndag 2 augusti flytta hållplatsläge H (linje 84, 85) bredvid hållplatsläge K.
Hållplatskarta för Navet (gäller från 2 augusti till 15 augusti).
Linje 58 från Eriksdal mot centrum få ändrad färdväg fram till tidtabellskiftet 11 december. Från Eriksdal mot centrum trafikera vi inte hållplatserna Floragatan, Landgrenshallen, Backgränd och Pumpbacksgatan. Vi hänvisar till tre tillfälliga hållplatser på Frideborgsgatan. Mot Eriksdal går bussen ordinarie färdväg.

Se karta över tillfälliga hållplatser
Karta linje 58
Hållplats Alnöbron Östra är permanent indragen på grund av framkomlighet. Vi hänvisar till hållplats Vi Brovägen.
1 juni 2020 flyttades busshållplatsen som ligger vid församlingsgården, i korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen. Busshållplatsen har fått en tillfällig placering vid cirkulationsplatsen väster om Mitthems bostadsbygge. Hållplatsen har bytt namn från Församlingsgården till Kyrkmons skola. Röd markering i bild visar var busshållplatsen flyttas.
Njurunda församlingsgården