Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och planerade trafikförändringar.

Från tisdag 6 april och två veckor framåt så kommer hållplatsen i Petersvik tillfälligt att flyttas ca 100 m på grund av vägarbete. Se bifogad karta. Hänvisning till det tillfälliga hållplatsläget kommer ske med hjälp av skyltar och en tillfällig gångväg upprättas under tiden som ombyggnationen pågår.

Karta Petersvik
Från den 14 februari får antalet passagerare på linje 40 (Örnsköldsvik – Östersund) inte överstiga hälften av bussens sittplatser. Det innebär att du kan bli nekad att resa och hänvisad till annan avgång eller förstärkningstrafik när hälften av bussens sittplatser är upptagna.
Hållplats Alnöbron Östra är permanent indragen på grund av framkomlighet. Vi hänvisar till hållplats Vi Brovägen.
Det finns risk för trängsel ombord på linje 1, 2, 3, 4, 5 och 120 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
Det finns risk för trängsel ombord på linje 141 och 142 måndag till fredag mellan kl. 07:30-09:30 samt 14:30-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
Hållplats Västhagen trafikeras inte vardagar mellan kl. 13:30-16:00. Vi hänvisar resenärer till:
Linje 1: hållplats Västermalm
Linje 3: hållplats Sporthallen eller fickan utanför Himlabadet

Detta gäller från 24 augusti 2020 och tills vidare på grund av säkerhetsskäl.
Det finns risk för trängsel ombord på linje 401, 402, 404, 405 och 407 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.
Linje 410 med avgångstid 07:27 från Arnäsrondellen mot Örnparken har risk för trängsel. Välj en annan avgångstid om du kan.
Om linjen blir fullsatt mellan Arnäsrondellen och Höglandskolan kan du resa med linje 442 som går cirka 5-10 minuter efter linje 410.
1 juni 2020 flyttades busshållplatsen som ligger vid församlingsgården, i korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen. Busshållplatsen har fått en tillfällig placering vid cirkulationsplatsen väster om Mitthems bostadsbygge. Röd markering i bild visar var busshållplatsen flyttas.
Njurunda församlingsgården
Busshållplatsen på Sundsvall C flyttas till ett provisoriskt hållplatsläge från lördag 17 augusti 2019. Det provisoriska hållplatsläget är placerat utanför McDonald’s.

Den mörkrosa linjen visar gångstråket från tågen vid Sundsvall C till busshållplatsen.
Karta över området