Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och planerade trafikförändringar.  

Tillfälligt indragen hållplats

Gäller från - Tillsvidare

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Hållplats Östra Långgatan är tillfälligt indragen på grund av framkomlighetsproblem. Vi hänvisar till hållplats Klockgjutaregatan, Trädgårdsgatan eller Resecentrum.

Indragen hållplats

Gäller från - Tillsvidare

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Hållplats Mässen är indragen på grund av vägarbete.

Indragen hållplats

Gäller från - Tillsvidare

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Hållplatsläge B Hantverkshuset trafikeras inte från och med den 4 Juli. Resenärer hänvisas till hållplats Serpentinvägen. Hållplatsläge A Hantverkshuset i riktning mot Njurunda trafikeras.

Indragen hållplats

Gäller från - Tillsvidare

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Hållplats Svartvik/Stationsvägen trafikeras inte från och med den 4 juli, resenärer hänvisas till hållplats Svartvik.

Indragen hållplats

Gäller från - Tillsvidare

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Hållplats Vapelnäs trafikeras inte från och med den 4 Juli, resenärer hänvisas till hållplats Vapelnäs/Pråmvägen

Indragen hållplats

Gäller från - Tillsvidare

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Hållplats Norrstigen är indragen från och med 24 juni. Vi hänvisar till Fläsian eller Kontorsvägen.

Ny tidtabell - Linje 4

Gäller från -

Uppdaterad

Påverkade busslinjer:

  • 4

I samband med tidtabellskifte 17 juni kommer linje 4 förlängas och gå till Bredsand.

Vägarbete Runsvik

Gäller från -

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Trafikverket bygger om i anslutning till hållplatsen Runsvik. Det kan innebära att det under perioden 24 juni till 6 augusti helt eller delvis finns ersättningshållplats i nära anslutningen till hållplatsen.

Vägarbete Lunde

Gäller från - 2024-08-28

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Trafikverket planerar att bygga om i anslutning till hållplats Lunde. Under perioden 5-28 augusti kan det därför finnas en ersättningshållplats i nära anslutning till hållplatsen

Vägarbete Hallsta

Gäller från - 2024-08-23

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Trafikverket planerar att bygga om i anslutning till hållplats Hallsta. Under perioden 8-23 augusti kan det därför finnas en ersättningshållplats i nära anslutning till hållplatsen. Påverkar linje 30.

Vägarbete Häggdånger skola

Gäller från - 2024-08-27

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Trafikverket bygger om i anslutning till hållplats Häggdånger skola. Under perioden 19-27 augusti kan därför ersättningshållsplats finnas i nära anslutning till hållplatsen.

Vägarbete Harvom

Gäller från - 2024-09-13

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Trafikverket planerar att bygga om i anslutning till hållplats Harvom. Under perioden 26 augusti till 13 september kan det därför finnas en ersättningshållplats i nära anslutning till hållplatsen.

Vägarbete Klockestrand

Gäller från - 2024-09-19

Uppdaterad

Påverkade hållplatser:

Trafikverket planerar att bygga om i anslutning till hållplats Klockestrand. Under perioden 29 augusti till 19 september kan det därför finnas en ersättningshållplats i nära anslutning till hållplatsen