Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och planerade trafikförändringar.

Hållplats Pumpbacksgatan blir tillfälligt indragen på grund av vägarbete. Vi hänvisar till centrum. Bussen leds om via Nybrogatan – Kastellgatan – Eriksbergsgränd – Brunnhusgatan.
Från den 3 oktober kommer det att bara finnas ett hållplatsläge kvar i Arenaområdet i Timrå. All av- och påstigning sker på hållplats Arenan, hållplatsläge A. Detta gäller linje 612, 631, 634 samt 636.
Hållplats Arenan
På grund av vägarbete kan linje 45 inte trafikera hållplatserna Linjevägen, Linjevägen 15, Linjevägen 1 och ICA Remsle. Vi hänvisar till hållplats Ryttargatan/Lv 335 (vid pizzerian).
Tre turer på linje 191 och 196 får ändrad avgångstid från 30 september.

Linje 196 tur 16 med start 13:10 från Minervaskolan får ändrad avgångstid från Ånge busstation från 13:15 till 13:20.

Linje 191 tur 13 med start 15:10 från Minervaskolan mot Sundsvall får ändrad avgångstid från hållplats Nedansjö bystugan från 16:45 till 16:43.

Linje 191 tur 16 med start 17:30 från Resecentrum Sundsvall C mot Torpshammar får ändrad avgångstid från Resecentrum Sundsvall C från 17:30 till 17:35.
På grunda av vägarbete utmed Järvhagavägen – Sörbyvägen kommer hållplats Salmostaden inte kunna trafikeras från 26 september. Under tiden hållplats Salmostaden är stängd hänvisar vi till hållplats Ålen. Därefter kommer hållplats Ålen att stängas och då hänvisar vi istället till hållplats Salmostaden.

Förseningar kan uppstå då trafiken kommer att regleras med trafikljus förbi vägarbetet. Gäller linje 404, 405 och 417.
Hållplats Härbrevägen är tillfälligt indragen från onsdag 21 september på grund av ombyggnation. Vi hänvisar då till hållplats Svartbyvägen. Gäller linje 403, 410, 419 och 442.

När ombyggnationen av Härbrevägen är klar stängs hållplats Svartbyvägen och vi hänvisar då istället till Härbrevägen.
Linje 191 med avgångstid 05:40 från Stöde skola mot Vattjom får ändrad avgångstid till 05:35 och slutdestination för turen är hållplats Circle K Vattjom.
Vägarbetet på väg 562 (mellan Nolby och Resecentrum Sundsvall C) har medfört förseningar på linje 120. För att komma till rätta med förseningarna på linjen gör vi följande förändringar från 22 augusti:

• Avgångstiderna från Njurundabommen har ändrats och restiden utökats.
• Under vardagar delas linjen vid Sundsvalls busstation. Om du ska göra en resa förbi Sundsvalls busstation med linje 120 så behöver du byta buss.
• Linje 120 flyttas därför till hållplatsläge S på Navet (vid Selångersån). Från hållplatsläge S går både linje 120 mot Njurundabommen och Timrå / Sörberge.

Hållplats fläsian i riktning mot Sundsvall får tillfälligt hållplatsläge från 18/8. Den tillfälliga hållplatsen ligger i korsningen in mot campingen.
Linje 411 får ändrad linjesträckning för att tillgodose skoltransporter från Skärpeskolan. Färdriktningen på Södervägen och Skärpevägen ändras. Linjen kommer inte trafikera Hästmarksvägen utan går istället via Myrängsvägen.
Från 8 augusti 2022 till 10 december 2022 flyttas hållplatslägen på Navet på grund av ombyggnationer. Från 22 augusti 2022 flyttas linje 120 till hållplatsläge S på Navet (vid Selångersån).

Läs mer på www.dintur.se/hallplats-stenstan/
Hållplats Väg 86 infart Sättna flyttas tillfälligt så den ligger strax norr om korsningen 86/320 på grund av vägarbete. Gäller båda riktningarna
Linje 3 kan inte trafikera hållplatserna Idrottsparken, Sporthallen och Västhagen. Resande från Idrottsparken hänvisas till Rättscentrum, resande från Sporthallen hänvisas till Västra Allén, resande från Västhagen hänvisas till Mittuniversitet. Orsak: Vägarbete.

Hållplats Bredsands skola trafikeras inte från onsdag 11 maj på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.