Pressmeddelanden

På den här sidan publiceras kommunalförbundets pressmeddelanden. Kontaktperson för innehållet finns i varje enskilt pressmeddelande.

Presskontakt (för journalister)

Vår presskontakt nås under vardagar 07:30 -16:00.
Trafikfrågor: Mathias Sundin (trafikchef): tel 073-060 99 12, mathias.sundin@dintur.se
Verksamhetsfrågor: Thomas Olsson (chef verksamhetsstöd): tel 072-507 94 20, thomas.olsson@dintur.se