Sjukresor med taxi

Sjukresa är den typ av resa du ska resa med när syftet med resan är att besöka en vårdinrättning och du inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Region Västernorrland ansvarar för sjukresorna i länet  och sjukresor med taxi beställs hos Din Tur Kundcenter (tel 0771-100 110). Ange när du ringer att du vill beställa en sjukresa.

  • Sjukresa ska beställas mellan kl 7.00 – 17.00 senast 2 vardagar innan du ska resa.
  • Kostnaden är max 100 kronor per enkelresa och det finns ett högkostnadsskydd.
  • Behöver du hjälp under en sjukresa får du ta med en ledsagare utan kostnad.

Resor till och från sjukhusen på fasta tider

För att minimera kostnaderna för sjukresor samordnas resorna i så stor utsträckning som möjligt. Sjukresor med taxi eller multifordon sker därför på följande tider:

Sundsvalls sjukhus

Ankomsttider: kl 8.45, kl 10.45, kl 12.45, kl 14.45 och kl 16.45.

Avgångstider: kl 9.00, kl 11.00, kl 13.00, kl 15.00 och kl 17.00.

Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus

Sjukresor till Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus har fasta avgångstider från sjukhusen. De tider som gäller är kl 9.00, kl 11.00, kl 13.00, kl 15.00 och kl 17.00.

SÄKO-linje (sjukreselinje)

Vi har två sjukreselinjer som trafikerar Sundsvalls sjukhus på fasta tider. Turerna körs med specialfordon som även kan ta rullstolar.

  • Linje 190: trafikerar sträckan Ånge – Sundsvalls sjukhus.
  • Linje 490: trafikerar sträckan Veda – Sundsvalls sjukhus.

Utöver det trafikerar linje 290 (sträckan Söråker – Sundsvalls sjukhus) sjukhuset varje hel timme.

Här söker du efter tidtabeller.