Sjukresor med taxi

Sjukresa är den typ av resa du ska resa med när syftet med resan är att besöka en vårdinrättning och du inte kan resa med allmänna kommunikationer. Region Västernorrland ansvarar för sjukresorna i länet men du beställer din sjukresa hos Din Tur Kundcenter.

Beställa resa

Telefonnummer: 0775-50 77 55, knappval 1.

  • Sjukresa ska beställas mellan kl 7.00 – 17.00 senast 2 vardagar innan du ska resa.
  • Kostnaden är max 200 kronor per enkelresa och det finns ett högkostnadsskydd.
  • För kännedom så spelas ditt samtal in. Det gör vi i utbildningssyfte och för att kunna förbättra vår service till dig som kund. Ett meddelande om att ditt samtal spelas in läses upp när du ringer till oss.

Resor till och från sjukhusen på fasta tider

För att minimera kostnaderna för sjukresor samordnas resorna i så stor utsträckning som möjligt. Sjukresor med taxi eller multifordon sker därför på följande tider:

Sundsvalls sjukhus

Ankomsttider: kl 8.45, kl 10.45, kl 12.45, kl 14.45 och kl 16.45.

Avgångstider: kl 9.00, kl 11.00, kl 13.00, kl 15.00 och kl 17.00.

Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus

Sjukresor till Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus har fasta avgångstider från sjukhusen. De tider som gäller är kl 9.00, kl 11.00, kl 13.00, kl 15.00 och kl 17.00.

SÄKO-linje (sjukreselinje)

Vi har två sjukreselinjer som trafikerar Sundsvalls sjukhus på fasta tider. Turerna körs med specialfordon som även kan ta rullstolar.

  • Linje 190: trafikerar sträckan Ånge – Sundsvalls sjukhus.
  • Linje 490: trafikerar sträckan Veda – Sundsvalls sjukhus.

Utöver det trafikerar linje 290 (sträckan Söråker – Sundsvalls sjukhus) sjukhuset varje hel timme.

Här söker du efter tidtabeller.

Varför får jag inte alltid åka när jag vill?

Din Tur Kundcenter samordnar färdtjänstresor, sjukresor och andra transporter. Det innebär att du kan få dela fordon med andra resenärer under din resa.

Vissa tider på dygnet är det många som vill resa med oss vilket gör att du inte alltid kan få resa exakt den tid du önskar. Din Tur Kundcenter kan komma att justera din avresetid med 10 minuter tidigare eller senare utan att informera dig.