Regler för färdtjänst

Färdtjänst är en ersättning för kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan åka med den vanliga busstrafiken.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Man ansöker om färdtjänst hos sin hemkommun och information om hur du ansöker finns på respektive kommuns webbplats.

I Kramfors, Timrå och Ånge kommun handlägger Din Tur kundcenter färdtjänstärendena på uppdrag av kommunerna.

Färdtjänst/Riksfärdtjänst i Kramfors, Timrå och Ånge kommun

Telefonnummer 0775-50 77 55, knappval 2 och 3. Telefontid måndag – Torsdag kl.08:00 – 11:30.

Din Tur handlägger färdtjänst åt medborgare folkbokförda i Ånge, Timrå och Kramfors kommun. För övriga kommuner, ta kontakt med din kommun.

Blanketter

Om det är första gången du söker färdtjänst ber vi dig att utöver ansökan inkomma med ett medicinskt utlåtande från läkare/legitimerad vårdpersonal (lägst sjuksköterska). Gäller endast för kommunerna Kramfors, Timrå och Ånge.

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst

Medicinskt utlåtande färdtjänst riksfärdtjänst – Gäller endast för Kramfors, Timrå och Ånge kommun

Färdtjänst i övriga kommuner i länet

Kommunerna nedan handlägger själva sina färdtjänstärenden. Via länkarna får du information om vad som gäller i respektive kommun.

Härnösands kommun

Sollefteå kommun

Sundsvalls kommun

Örnsköldsviks kommun

Hur beställer man en färdtjänstresa?

Här finns information om hur du beställer en färdtjänstresa.

Vilken service och hjälp kan jag få under resan?

Alla som är beviljade färdtjänst har rätt att ta med en medresenär. Det finns dock vissa skillnader mellan kommunerna. För exakt information om vad som gäller i just din hemkommun läs mer på respektive kommuns hemsida (länkar finns ovan). Kostnaden för medresenären är densamma som för den färdtjänstberättigade vid resa med taxi eller specialfordon.

Vid resa med taxi eller specialfordon hjälper föraren dig mellan fordonet och bostaden/entréer. (Med undantag för kunder med Sundsvall som hemkommun, då ingår hjälp mellan fordonet och entréer.) I servicen ingår att få hjälp med högst tre matkassar eller väskor.

Varför får jag inte alltid åka när jag vill?

Din Tur Kundcenter samordnar färdtjänstresor, sjukresor och andra transporter. Det innebär att du kan få dela fordon med andra resenärer under din resa.

Vissa tider på dygnet är det många som vill resa med oss vilket gör att du inte alltid kan få resa exakt den tid du önskar. Din Tur Kundcenter kan komma att justera din avresetid med 10 minuter tidigare eller senare utan att informera dig.

Vad kostar färdtjänst och sjukresor?

Vid varje resa med färdtjänst betalar du en egenavgift direkt till chauffören. Kostnaden beror på hur lång resa du gör och motsvarar 1,5 gånger biljettpriset för den vanliga kollektivtrafiken. Sjukresor med taxi kostar 200kr per enkelresa med ett högkostnadsskydd på 2 400kr per tolvmånadersperiod.

Hur gör jag om jag vill resa i en annan kommun?

För att kunna resa med färdtjänst i andra kommuner behöver du ansöka om färdtjänstbiljetter. Inom Västernorrlands län behöver du inga biljetter för att kunna resa inom en annan kommun än där du bor. Kontakta färdtjänsthandläggare i din kommun eller hos Din Tur Kundcenter för mer information.

Vad är riksfärdtjänst?

Personer som har en svår funktionsnedsättning och måste resa på ett särskilt kostsamt sätt kan beviljas riksfärdtjänst. Riksfärdtjänsten beviljas i första hand med den allmänna kollektivtrafiken tillsammans med en ledsagare. Fungerar inte det beviljas resa med taxi eller specialfordon.

Ansökan om riksfärdtjänst görs för varje resa och minst tre veckor innan avresa. Kontakta färdtjänsthandläggare i din kommun eller hos Din Tur Kundcenter för mer information.

Färdtjänstberättigade i kollektivtrafiken

Du som har färdtjänst har rätt att ta med dig en ledsagare/medresenär kostnadsfritt på Din Turs bussar mot uppvisande av ett färdtjänstkort. Detta gäller dock ej på linje 98 och 100 (Ybuss).