Våra biljetter och reskort

Beroende på hur långt och vart du vill resa finns olika slags biljetter och reskort.

Har du frågor kring de olika biljetterna, vänligen kontakta Din Tur kundcenter tel 0771-100 110 (öppet dygnet runt).


Du måste förköpa din biljett till preliminärt 31 december 2021

Med anledning av covid-19 har bussens främre dörr varit avstängd. Framdörrarna öppnas nu succesivt på alla bussar men du behöver fortfarande förköpa din biljett. Det gör vi dels som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för köbildning men även för att all biljettutrustning ska flyttas till den främre dörren.

 

Enkelbiljetten passar dig som inte reser så ofta. Du köper den i vår app eller hos något av våra försäljningsställen.

Priset för en enkelbiljett för resa i tätortstrafiken är:

 • Barn och skolungdom 0-19 år: 13 kr.
 • Ungdom 20-25 år: 20 kr.
 • Vuxen 26-64 år: 26 kr.
 • Senior från 65 år: 20 kr.

Priset på övriga resor med enkelbiljett baseras på resans längd. Prislista över Din Turs biljetter och reskort.

Observera att enkelbiljett köpt gäller inte för övergång mellan buss och tåg eller tåg och buss utan man behöver då köpa en biljett på bussen och en på tåget.
Enkelbiljett köpt via andra försäljningskanaler (ex. SJ och Samtrafiken) kan inte ombokas eller återbetalas.

Oavsett om du reser inom din kommun eller på en längre sträcka inom Västernorrland kan periodkort Relation passa dig.

Periodkortet är till för dig som vill resa obegränsat under 30 dagar på samma sträcka och betala ett fast pris.

Periodkort Relation passar dig som:
• Reser i tätortstrafik
• Reser ofta på samma sträcka
• Vill betala ett fast pris
• Vill resa med tätortstrafiken på dina valda destinationer. Vill kunna resa både med buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg).

I periodkort Relation ingår möjlighet att kunna åka med tätortstrafiken på dina valda destinationer (t ex om du valt resträcka Härnösand till Sundsvall så gäller kortet även i Härnösands och Sundsvalls tätortstrafik. Du måste göra din första resa på periodkortet inom 180 dagar.

Kombinera med reskassa

Om du ibland har behov av att göra en resa på en annan sträcka än din vanliga kan du kombinera ditt periodkort Relation med Reskassa. Reskassan kan du då använda på alla resor som ligger utäver din normalresa. Kom ihåg att tala om för bussföraren att du gör en resa på Reskassa istället för på Periodkortet.

Priser

Prislista över Din Turs biljetter och reskort

 

 

Med Periodkort Kommun kan du resa ett obegränsat antal resor inom hela din kommun.

Kortet passar dig som:

 • reser olika sträckor inom hela kommunen
 • vill betala ett fast pris.

Kortet gäller i trettio dagar från och med din första resa. Under dessa trettio dagar kan du gör ett obegränsat antal resor resor över hela kommunen, på olika sträckor och med både buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg). Du måste göra din första resa på periodkortet inom 180 dagar.

Observera att priserna på periodkort skiljer mellan olika kommuner.

Kombinera med reskassa

Det går bra att kombinera Periodkort Kommun med reskassa. Då använder du reskassa för alla resor som du gör utanför kommunen. Kom ihåg att tala om för föraren att du vill betala din resa med reskassa.

Priser

Prislista över Din Turs biljetter och reskort

Härnösandskortet är ett 30-dagars periodkort som gäller för obegränsat antal resor med Din Tur inom hela Härnösands kommun. Kortet kostar 50 kronor för alla ålderskategorier.

Härnösandskortet gäller för resor med Din Turs bussar inom Härnösands kommun. Det gäller inte för resor med anropsstyrd trafik, tåg eller annan busstrafik än Din Tur. Kortet gäller inte för resa över kommungränsen. Det är inte tillåtet att delbetala med kortet (dvs att använda Härnösandskortet som del av resan när du ska resa in i en annan kommun). Du måste göra din första resa på Härnösandskortet inom 180 dagar.

Kombinera med reskassa

Om du ibland har behov av att göra en resa på en annan sträcka än din vanliga kan du kombinera ditt Härnösandskort med Reskassa. Reskassan kan du då användas på de resor du ska göra som ligger utanför Härnösands kommun.

Reskassa ger dig 10% rabatt jämfört med att köpa en enkelbiljett och du laddar din reskassa med valfritt belopp jämnt hundratal kronor. Kom ihåg att tala om för bussföraren att du gör en resa med Reskassa samt vilken sträcka.

 

Länskortet ger möjlighet till obegränsat antal resor över hela Västernorrlands län på olika sträckor både med buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg).

Länskortet passar dig som:
• Reser ofta och på olika sträckor inom Västernorrlands län
• Vill betala ett fast pris

Länskortet är giltigt i 30 dagar från och med din första resa och under perioden kan du göra obegränsat antal resor på olika sträckor inom länet. Du måste göra din första resa på länskortet inom 180 dagar.

Kombinera med Reskassa

Om du kombinerar ditt Länskort med Reskassa kan du använda kortet även för alla resor över länsgränsen till Jämtland, Västerbotten eller Norrbotten. Kom bara ihåg att säga till bussföraren eller tågvärden att du ska göra en resa där du kombinerar länskortet med reskassa.

Priser

Prislista över Din Turs biljetter och reskort

Reskassa är ett reskort som du laddar med valfritt belopp (jämnt hundratal kronor). Reskassa ger dig 10% rabatt jämfört med att köpa enkelbiljett och reser du med buss över länsgränsen ger reskassa 15% rabatt.

Reskassan har inget sista utgångsdatum utan finns kvar på ditt kort till dess att du rest upp den. Reskassa gäller både för resor med buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg). För resor med tåg gäller dock inga rabatter utan du betalar Norrtågs vanliga ombordpris.

Du gör ett förval till din reskassa på den sträcka som du vanligen brukar resa på (din normalresa). Varje gång du reser med din reskassa dras kostnaden för din normalresa automatiskt.

Utöver att resa din normalresa kan du använda din reskassa för resor på alla sträckor. Säg då till bussföraren eller tågvärden att du vill göra en resa som avviker från din normalresa.

Observera att reskassa inte gäller för övergång mellan buss och tåg eller tåg och buss utan man behöver då köpa en biljett på bussen och en på tåget.

Reskassa passar dig som:
• Reser en och samma sträcka
• Vill ha rabatt men inte reser så ofta

Priser

Prislista över Din Turs biljetter och reskort

Norrlandsresan är för dig som reser mellan de fyra nordligaste länen. Norrlandsresan finns som enkelbiljett, periodkort och du kan även betala med din reskassa.

Norrlandsresan periodkort 30 dagar

Med periodkortet Norrlandsresan kan du göra obegränsat antal resor på en och samma sträcka över länsgränsen till eller från Jämtland, Västerbotten och Norrbotten med både buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg). Med Norrlandsresan får du också resa med tätortstrafiken inom dina valda destinationspunkter, t ex inom Härnösand och Umeå om du valt den sträckan. Norrlandsresan gäller i 30 dagar från och med din första resa. Du måste göra din första resa på periodkortet inom 180 dagar.

Norrlandsresan periodkort passar dig som:

 • reser en och samma sträcka mellan olika län.
 • som vill betala ett fast pris.

Med Norrlandsresan reser du en bestämd sträcka över länsgränsen (t ex mellan Härnösand och Umeå) och betalar ett fast pris som bestäms utifrån den sträcka du valt.

Kombinera med Reskassa

Du kan kombinera Norrlandsresan med Reskassa. Då kan du använda reskassa till alla resor du gör som avviker från din valda sträcka. Kom ihåg att tala om för bussföraren eller tågvärden att du vill göra en avvikande resa och betala den med reskassa.

Förseningsersättning, resevillkor och återbetalningsregler

Förseningsersättning för Norrlandsresan.

Resevillkor för Norrlandsresan.

Återbetalningsregler för Norrlandsresan.

Priser

Prislista över Din Turs biljetter och reskort.

 

 

Barnkort Härnösand är ett reskort för barn och ungdomar 7-19 år i Härnösands kommun. Kortet är kostnadsfritt och gäller för obegränsat antal resor inom hela Härnösands kommun.

Barnkortet gäller för resor med Din Turs bussar inom Härnösands kommun. Det gäller inte för resor med anropsstyrd trafik, tåg eller annan busstrafik än Din Tur. Kortet kan inte användas för resor över kommungränsen. Det får dock användas för resor på de kommunöverskridande linjerna 50, 90 och 201 om din resa enbart sker inom Härnösands kommun. Du måste göra din första resa på barnkortet inom 180 dagar.

Det är inte tillåtet att delbetala med kortet (dvs att använda barnkortet som del av resan när du ska resa in i en annan kommun).

Ansök om barnkortet

Du ansöker om barnkort hos Härnösands kommun via kommunens webbplats: www.harnosand.se/barnkortet . När kommunen beviljat din ansökan skickas kortet ut per post. Barnkortet är personligt och har därför en namnruta på baksidan som ska fyllas i.

Barn under 7 år?

För barn som inte fyllt 7 år gäller Din Turs länsövergripande familjeerbjudande. Erbjudandet innebär att en ungdom, vuxen eller senior får ta med sig upp till två barn under 7 år som då reser gratis. Barn som reser ensamma måste dock ha en biljett.

Barnkort Sundsvall är ett reskort för barn och ungdomar (0-19 år) i Sundsvalls kommun.

Barnkortet är ett periodkort som gäller i 30 dagar och som gäller för resor med Din Tur inom hela Sundsvalls kommun. Kortet gäller för resor med anropsstyrd trafik men inte för resor med tåg eller med annan busstrafik än Din Tur.

Barnkortet kostar 175 kronor. Barnkortet gäller i 30 dagar och är personligt. På baksidan finns ett fält där man ska skriva sin namnteckning. Kortet köps på något av våra försäljningsställen i Sundsvall och kan laddas på nytt via vår webbshop, hos ett försäljningsställe eller ombord på bussen.

Kortet gäller endast för resor inom Sundsvalls kommun vilket innebär att det inte kan användas för resor över kommungräns till annan kommun. Det är heller inte möjligt att delbetala med barnkortet (dvs använda barnkortet för del av resan när du ska resa över kommungränsen). Du måste göra din första resa på barnkortet inom 180 dagar.

 

Ungdomskortet gäller för barn och ungdomar 7-19 år (från 1 januari det år som barnet fyller 7 år till och med den 31 december det år barnet fyller 19 år) som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun. Kortet gäller för obegränsat resande med Din Turs bussar inom hela Örnsköldsviks kommun.

Kortet gäller även för resor med kompletteringstrafik. Vid bokning av resa med kompletteringstrafik är det viktigt att man vid bokning anger att man har ett ungdomskort.

Ungdomskortet gäller inte för resor med kommersiell busstrafik (YBuss, linje 98 och linje 100) eller tåg.

Ansök om ungdomskortet

Ansökan om ungdomskort, anmäla trasigt eller saknat kort görs hos Örnsköldsviks kommun tel 0660-88000 eller via e-post ungdomskort@ornskoldsvik.se Kostnaden för ett nytt kort är idag (2018) 100 kronor.

Övrigt

Barn som är i grundskoleålder och har tappat eller skadat sitt ungdomskort får resa till och från skolan för att ordna ett nytt kort. Ungdomar som är i gymnasieålder och som inte går i skolan och har tappat sitt kort måste betala sina resor tills hen fått ett nytt kort.

Seniorkortet är ett reskort för dig som är pensionär eller har 100% sjuk- eller aktivitetsersättning.

Som senior räknas du om du har fyllt 65 år, har tagit ut ålderspension före 65 års ålder eller har tagit ut premiepension före 65 års ålder. Kortet gäller inte för dig som har beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning på lägre nivå än 100% eller om du är sjukskriven på heltid.

Seniorkortet kostar 175 kr. Seniorkortet är giltigt för resor med buss (Din Tur) inom Sundsvalls kommun i 30 dagar (från den första resan). Kortet gäller för resor med kompletteringstrafik men inte för resor med Norrtåg och kan inte återlösas. Seniorkortet är personligt och den som reser med det måste kunna visa att den är berättigad att resa med det.

Seniorkortet finns att köpa och ladda hos något av våra försäljningsställen i Sundsvall eller i biljettautomaterna på Navet. Du kan också ladda reskort i webbshoppen på dintur.se. Den som bor på landsbygden kan köpa/ladda seniorkortet ombord på landsbygdsbussen (inte ombord på linje 1, 2, 3, 4, 5 och 120).

För att få köpa och resa med seniorkortet måste du kunna visa upp intyg från Försäkringskassan om du uppbär sjukersättning/aktivitetsersättning (viktigt att det står att du har 100% ersättning) och intyg från Pensionsmyndigheten om du tagit ut premiepension före 65 års ålder. Du måste även visa giltig legitimation. Seniorkort kan också laddas i vår webbshop.

Kortet gäller endast för resor inom Sundsvalls kommun vilket innebär att det inte kan användas för resor över kommungräns till annan kommun. Det är heller inte möjligt att delbetala med seniorkortet (dvs använda seniorkortet för del av resan när du ska resa över kommungränsen). Du måste göra din första resa på seniorkortet inom 180 dagar.

 

Vem som har rätt till skolkort bestäms av respektive kommun och information kan man få från sin skola.

Generella regler för skolkort i länet

 • Skolkortet är giltigt för resor hela läsåret förutom under jullov och sommarlov.
 • I länet finns både inomkommunala skolkort och kommunöverskridande skolkort. Vilket skolkort eleven har rätt till styrs av resbehovet.
 • Skolkortet är personligt vilket innebär att det ska stå namn på baksidan av kortet och elever på gymnasiet måste på begäran kunna visa legitimation. Elever i grundskolan behöver inte kunna uppvisa legitimation. Om namnpåskrift och/eller legitimation saknas vid biljettkontroll är kortet ogiltigt och kommer att beslagtas av biljettkontrollanten. Skolan måste då kontaktas för utfärdande av nytt kort vilket eventuellt sker mot en avgift.
 • Det är inte tillåtet att låna ut sitt skolkort
 • Vid förlust av eller skada på kortet ska det anmälas till skolan. De ordnar ett nytt kort.
 • Resandet med skolkort är begränsat till två resor/dag under måndag – fredag. Det finns inga tidsramar för när kortet kan användas på dygnet. Biljettmaskinssystemet håller reda på hur många gånger eleven rest per dygn.
 • Den som har både ett skolkort och ett färdtjänstkort får ta med en följeslagare på bussen utan extra kostnad.
 • Skolkorten gäller på Norrtåg vardagar under skoltermin. Övergång mellan buss och tåg kan göras.

Informationsmaterial

Informationsblad om skolkort (pdf)

Alternativ till skolkort

I vissa kommuner i länet finns andra typer av reskort som i vissa fall ersätter skolkorten:

 • Barnkort Härnösands kommun
 • Ungdomskort Örnsköldsviks kommun

Läs mer om dem på andra flikar på den här sidan.

Du som har färdtjänst har rätt att ta med dig en ledsagare/medresenär kostnadsfritt på Din Turs bussar mot uppvisande av ett färdtjänstkort. Detta gäller dock ej på linje 98 och 100 (Ybuss).

Här finns mer information om färdtjänst.

Företagskortet ger de anställda ett smidigt och effektivt sätt att resa och du som arbetsgivare får en prisvärd lösning med enkel administration.

Här finns information om företagskortet och företagsrådgivning.