Våra biljetter och reskort

Beroende på hur långt och vart du vill resa finns olika slags biljetter och reskort. I vår reseplanerare kan du söka din resa och få fram priserna för våra biljetter. 

Har du frågor kring de olika biljetterna, vänligen kontakta Din Tur kundcenter på telefon 0771-100 110 (öppet dygnet runt).

Enkelbiljetten passar dig som inte reser så ofta. Du köper den i vår app, ombord på bussen med betalkort eller hos något av våra försäljningsställen.

Priset för en enkelbiljett för resa i tätortstrafiken under 2023 är:

 • Barn och skolungdom 0-19 år: 15 kr.
 • Ungdom 20-25 år: 22 kr.
 • Vuxen 26-64 år: 29 kr.
 • Senior från 65 år: 22 kr.

Priset på övriga resor med enkelbiljett baseras på resans längd. I vår reseplanerare kan du söka din resa och få fram priserna för alla våra biljetter.

När du köper en förköpt enkelbiljett via försäljningsställe tillkommer en administrativ kortavgift på 10 kr. En förköpt enkelbiljett via försäljningsställe kan inte återanvändas. Köper du ofta förköpta enkelbiljetter rekommenderar vi att du istället köper din enkelbiljett via Din Turs app eller ombord på bussen.

Observera att enkelbiljett köpt gäller inte för övergång mellan buss och tåg eller tåg och buss utan man behöver då köpa en biljett på bussen och en på tåget.
Enkelbiljett köpt via andra försäljningskanaler (ex. SJ och Samtrafiken) kan inte ombokas eller återbetalas.

10-biljetten innehåller 10 stycken enkelbiljetter som gäller ombord på buss (Din Tur) och Norrtåg mellan två valda orter/hållplatser. 10-biljetten ger 10% rabatt jämfört med om du köpt biljetterna en och en.

10-biljetten kan laddas på ett reskort i vår webbshop, hos ett försäljningsställe eller ombord på alla busslinjer utom linje 1-5 och 120.

Du behöver göra din första resa på 10-biljetten inom 30 dagar från köptillfället, därefter behöver resterande biljetter användas inom 90 dagar.

Prislista över Din Turs biljetter

Vi kommer så småningom gå över till ett nytt uppgraderat biljett- och betalsystem. I det uppgraderade biljettsystemet kommer reskassa inte finnas kvar och därför kommer vi stegvis avveckla reskassan.

Töm din reskassa

Från 2 maj 2023 kommer det vara möjligt att ladda sin reskassa med valfritt belopp mellan 1 – 300 kr. Syftet med den valfria beloppsgränsen är att du ska kunna tömma din reskassa genom att ladda med det antal kronor som återstår för till exempel en enkelbiljett eller 10-biljett. När du rest upp din reskassa, fyll inte på den igen utan köp en annan biljett i stället.

Ladda din reskassa så att beloppet motsvarar den biljett du ska köpa. Här kan du se en prislista över Din Turs biljetter.

När vi lanserar vår nya app i höst/vinter 2023 kommer vi helt stänga av möjligheten att fylla på reskassa. Därför är det viktigt att du använder upp den redan nu. Efter den 31 mars 2024 kommer du inte längre kunna köpa biljetter med kvarvarande reskassa.

Här kan du läsa mer om reskassans avveckling.

Flex 10/30 gäller ombord på buss och säljs i appen Din Tur. Biljetten innehåller 10 stycken 24-timmarsbiljetter att använda när du vill inom 30 dagar. Biljetten kommer testas under sex månader.

Den här biljetten passar dig som:

 • inte reser till jobb eller studier varje dag.

Så här fungerar Flex 10/30

Biljetten gäller ombord på buss och säljs med giltighet inom hela länet eller med giltighet inom någon av tätorterna Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå.

Du köper biljetten i Din Turs app. När du köpt biljetten får du 10 biljetter som var och en är giltiga i 24 timmar. Du aktiverar en biljett i taget och biljetten gäller sedan i 24 timmar framåt. Under dessa 24 timmar kan du resa hur mycket du vill inom valt område. Alla 10 biljetter behöver användas inom en sammanhängande 30-dagarsperiod.

Gruppresa på biljetten är möjlig. Om du till exempel aktiverar 2 dygn samtidigt aktiveras en gruppbiljett för två personer.

Pris

Tätort (Sundsvall, Örnsköldsvik eller Sollefteå)
Vuxen (26-64 år): 391 kronor
Senior (65+): 294 kronor
Ungdom (20-25): 294 kronor
Barn (0-19 år): 196 kronor

*För Sundsvalls tätort finns endast ålderskategorierna vuxen och ungdom då Sundsvalls barn- och seniorkort är en förmånligare produkt.

Länsgiltighet
Vuxen (26-64 år): 775 kronor.
Senior (65+): 582 kronor.
Ungdom (20-25 år): 582 kronor
Barn (0-19 år): 388 kronor.

Film som visar ett biljettköp av Flex 10/30 för tätorten Sundsvall

Flex 10/30 säljs under en testperiod och kommer utvärderas efter sex månader för att se om biljetten ska ingå i ordinarie biljettsortiment.

 

Oavsett om du reser inom din kommun eller på en längre sträcka inom Västernorrland kan periodkort Relation passa dig.

Periodkortet är till för dig som vill resa obegränsat under 30 dagar på samma sträcka och betala ett fast pris.

Periodkort Relation passar dig som:
• Reser i tätortstrafik
• Reser ofta på samma sträcka
• Vill betala ett fast pris
• Vill resa med tätortstrafiken på dina valda destinationer.

I periodkort Relation ingår möjlighet att kunna åka med tätortstrafiken på dina valda destinationer (t ex om du valt resträcka Härnösand till Sundsvall så gäller kortet även i Härnösands och Sundsvalls tätortstrafik. Från 1 mars 2023 måste du göra din första resa på periodkortet inom 90 dagar.

Periodkortet gäller ombord på buss (Din Tur), Norrtåg och på tåg mellan Njurunda – Sundsvall (X-trafik och SJ). Om du ska resa med tåg mellan Njurunda – Sundsvall behöver du läsa mer under fliken ”tåg mellan Njurunda – Sundsvall”

Priser

I vår reseplanerare kan du söka din resa och få fram priserna för alla våra biljetter. 

 

 

Med Periodkort Kommun kan du resa ett obegränsat antal resor inom hela din kommun.

Kortet passar dig som:

 • reser olika sträckor inom hela kommunen
 • vill betala ett fast pris.

Kortet gäller i trettio dagar från och med din första resa. Under dessa trettio dagar kan du gör ett obegränsat antal resor resor över hela kommunen, på olika sträckor och med både buss (Din Tur) och Norrtåg. Kortet gäller även på tåg mellan Njurunda – Sundsvall (X-trafik och SJ). Om du ska resa med tåg mellan Njurunda – Sundsvall behöver du läsa mer under fliken ”tåg mellan Njurunda – Sundsvall”

Från 1 mars 2023 måste göra din första resa på periodkortet inom 90 dagar.

Pris 2023

Vuxen (26-64 år): 1208 kronor
Senior (65+): 906 kronor
Ungdom (20-25 år): 906 kronor
Barn (0-19 år): 604 kronor

I vår reseplanerare kan du söka din resa och få fram priserna för alla våra biljetter. 

Länskortet ger möjlighet till obegränsat antal resor över hela Västernorrlands län på olika sträckor både med buss (Din Tur) och Norrtåg.  Länskortet gäller även på tåg mellan Njurunda – Sundsvall.

Länskortet passar dig som:
• Reser ofta och på olika sträckor inom Västernorrlands län
• Vill betala ett fast pris

Länskortet är giltigt i 30 dagar från och med din första resa och under perioden kan du göra obegränsat antal resor på olika sträckor inom länet.

Om du ska resa med tåg mellan Njurunda – Sundsvall behöver du läsa mer under fliken ”tåg mellan Njurunda – Sundsvall”

Från 1 mars 2023 måste du göra din första resa på länskortet inom 90 dagar.

Pris

Vuxen (26-64 år): 1550 kronor
Senior (65+): 1163 kronor
Ungdom (20-25 år): 1163 kronor
Barn (0-19 år): 775 kronor

I vår reseplanerare kan du söka din resa och få fram priserna för alla våra biljetter. 

Härnösandskortet är ett 30-dagars periodkort som gäller för obegränsat antal resor med Din Tur inom hela Härnösands kommun. Kortet kostar 50 kronor för alla ålderskategorier.

Härnösandskortet gäller för resor med Din Turs bussar inom Härnösands kommun. Det gäller inte för resor med anropsstyrd trafik, tåg eller annan busstrafik än Din Tur. Kortet gäller inte för resa över kommungränsen. Det är inte tillåtet att delbetala med kortet (dvs att använda Härnösandskortet som del av resan när du ska resa in i en annan kommun). Från 1 mars 2023 måste du göra din första resa på Härnösandskortet inom 90 dagar.

 

Barnkort Härnösand är ett reskort för barn och ungdomar 7-19 år i Härnösands kommun. Kortet är kostnadsfritt och gäller för obegränsat antal resor inom hela Härnösands kommun.

Barnkortet gäller för resor med Din Turs bussar inom Härnösands kommun. Det gäller inte för resor med anropsstyrd trafik, tåg eller annan busstrafik än Din Tur. Kortet kan inte användas för resor över kommungränsen. Det får dock användas för resor på de kommunöverskridande linjerna 50, 90 och 201 om din resa enbart sker inom Härnösands kommun. Du måste göra din första resa på barnkortet inom 180 dagar.

Det är inte tillåtet att delbetala med kortet (dvs att använda barnkortet som del av resan när du ska resa in i en annan kommun).

Ansök om barnkortet

Du ansöker om barnkort hos Härnösands kommun via kommunens webbplats: www.harnosand.se/barnkortet . När kommunen beviljat din ansökan skickas kortet ut per post. Barnkortet är personligt och har därför en namnruta på baksidan som ska fyllas i.

Barn under 7 år?

För barn som inte fyllt 7 år gäller Din Turs länsövergripande familjeerbjudande. Erbjudandet innebär att en ungdom, vuxen eller senior får ta med sig upp till två barn under 7 år som då reser gratis. Barn som reser ensamma måste dock ha en biljett.

Barnkort Sundsvall är ett reskort för barn och ungdomar (0-19 år) i Sundsvalls kommun.

Barnkortet är en 30-dagarsbiljett som gäller för resor med Din Tur (buss) inom hela Sundsvalls kommun. Kortet gäller för resor med anropsstyrd trafik och på tåg mellan Njurunda – Sundsvall (Om du ska resa med tåg mellan Njurunda – Sundsvall behöver du läsa mer under fliken ”tåg mellan Njurunda – Sundsvall”) Barnkortet gäller inte för resor med annan busstrafik än Din Tur.

Barnkortet kostar 184 kronor och gäller i 30 dagar. Från 1 mars 2023 måste du göra din första resa på barnkortet inom 90 dagar från köpet. Kortet kan köpas i Din Turs app eller laddas på ett reskort via vår webbshop på dintur.se, hos ett försäljningsställe eller ombord på alla busslinjer utom linje 1-5 och 120. Barnkortet är personligt. På baksidan av reskortet finns ett fält där man ska skriva sin namnteckning.

Kortet gäller endast för resor inom Sundsvalls kommun vilket innebär att det inte kan användas för resor över kommungräns till annan kommun. Det är heller inte möjligt att delbetala med barnkortet (dvs använda barnkortet för del av resan när du ska resa över kommungränsen).

Seniorkortet är ett reskort för dig som är pensionär eller har 100% sjuk- eller aktivitetsersättning.

Som senior räknas du om du har fyllt 65 år, har tagit ut ålderspension före 65 års ålder eller har tagit ut premiepension före 65 års ålder. Kortet gäller inte för dig som har beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning på lägre nivå än 100% eller om du är sjukskriven på heltid.

Seniorkortet kostar 184 kronor och är giltigt för resor med buss (Din Tur) inom Sundsvalls kommun i 30 dagar. Från 1 mars 2023 måste du göra din första resa på seniorkortet inom 90 dagar. Kortet gäller även för resor med kompletteringstrafik och på tåg  mellan Njurunda – Sundsvall (om du ska resa med tåg mellan Njurunda – Sundsvall behöver du läsa mer under fliken ”tåg mellan Njurunda – Sundsvall”). Seniorkortet kan inte återlösas.

Seniorkortet finns att köpa i appen Din Tur, hos något av våra försäljningsställen i Sundsvall,  i webbshopen på dintur.se eller ombord på alla busslinjer utom linje 1-5 och 120.

Seniorkortet är personligt och för att få resa med seniorkortet måste du kunna visa upp intyg från Försäkringskassan om du uppbär sjukersättning/aktivitetsersättning (viktigt att det står att du har 100% ersättning) och intyg från Pensionsmyndigheten om du tagit ut premiepension före 65 års ålder. Du måste även visa giltig legitimation.

Kortet gäller endast för resor inom Sundsvalls kommun vilket innebär att det inte kan användas för resor över kommungräns till annan kommun. Det är heller inte möjligt att delbetala med seniorkortet (dvs använda seniorkortet för del av resan när du ska resa över kommungränsen).

 

Ungdomskortet gäller för barn och ungdomar 7-19 år (från 1 januari det år som barnet fyller 7 år till och med den 31 december det år barnet fyller 19 år) som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun. Kortet gäller för obegränsat resande med Din Turs bussar inom hela Örnsköldsviks kommun.

Kortet gäller även för resor med kompletteringstrafik. Vid bokning av resa med kompletteringstrafik är det viktigt att man vid bokning anger att man har ett ungdomskort.

Ungdomskortet gäller inte för resor med kommersiell busstrafik (YBuss, linje 98 och linje 100) eller tåg.

Ansök om ungdomskortet

Ansökan om ungdomskort, anmäla trasigt eller saknat kort görs hos Örnsköldsviks kommun tel 0660-88000 eller via e-post ungdomskort@ornskoldsvik.se

Övrigt

Barn som är i grundskoleålder och har tappat eller skadat sitt ungdomskort får resa till och från skolan för att ordna ett nytt kort. Ungdomar som är i gymnasieålder och som inte går i skolan och har tappat sitt kort måste betala sina resor tills hen fått ett nytt kort.

Norrlandsresan är för dig som reser mellan de fyra nordligaste länen. Norrlandsresan finns som enkelbiljett, periodkort och du kan även betala med din reskassa.

Norrlandsresan periodkort 30 dagar

Med periodkortet Norrlandsresan kan du göra obegränsat antal resor på en och samma sträcka över länsgränsen till eller från Jämtland, Västerbotten och Norrbotten med både buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg). Med Norrlandsresan får du också resa med tätortstrafiken inom dina valda destinationspunkter, t ex inom Härnösand och Umeå om du valt den sträckan. Norrlandsresan gäller i 30 dagar från och med din första resa. Från 1 mars 2023 måste du göra din första resa på periodkortet inom 90 dagar.

Norrlandsresan periodkort passar dig som:

 • reser en och samma sträcka mellan olika län.
 • som vill betala ett fast pris.

Med Norrlandsresan reser du en bestämd sträcka över länsgränsen (t ex mellan Härnösand och Umeå) och betalar ett fast pris som bestäms utifrån den sträcka du valt.

Prislista

Prislista över Din Turs biljetter. Giltig från 2023-01-01 till 2023-12-31.

Förseningsersättning, resevillkor och återbetalningsregler

Förseningsersättning för Norrlandsresan.

Resevillkor för Norrlandsresan.

Återbetalningsregler för Norrlandsresan.

 

 

 

Vem som har rätt till skolkort bestäms av respektive kommun och information kan man få från sin skola.

Generella regler för skolkort i länet

 • Skolkortet är giltigt för resor hela läsåret förutom under jullov och sommarlov.
 • I länet finns både inomkommunala skolkort och kommunöverskridande skolkort. Vilket skolkort eleven har rätt till styrs av resbehovet.
 • Skolkortet är personligt vilket innebär att det ska stå namn på baksidan av kortet och elever på gymnasiet måste på begäran kunna visa legitimation. Elever i grundskolan behöver inte kunna uppvisa legitimation. Om namnpåskrift och/eller legitimation saknas vid biljettkontroll är kortet ogiltigt och kommer att beslagtas av biljettkontrollanten. Skolan måste då kontaktas för utfärdande av nytt kort vilket eventuellt sker mot en avgift.
 • Det är inte tillåtet att låna ut sitt skolkort
 • Vid förlust av eller skada på kortet ska det anmälas till skolan. De ordnar ett nytt kort.
 • Resandet med skolkort är begränsat till två resor/dag under måndag – fredag. Det finns inga tidsramar för när kortet kan användas på dygnet. Biljettmaskinssystemet håller reda på hur många gånger eleven rest per dygn.
 • Den som har både ett skolkort och ett färdtjänstkort får ta med en följeslagare på bussen utan extra kostnad.
 • Skolkorten gäller på Norrtåg vardagar under skoltermin. Övergång mellan buss och tåg kan göras.

Informationsmaterial

Informationsblad om skolkort (pdf)

Alternativ till skolkort

I vissa kommuner i länet finns andra typer av reskort som i vissa fall ersätter skolkorten:

 • Barnkort Härnösands kommun
 • Ungdomskort Örnsköldsviks kommun

Läs mer om dem på andra flikar på den här sidan.

Företagskortet ger de anställda ett smidigt och effektivt sätt att resa och du som arbetsgivare får en prisvärd lösning med enkel administration.

Här finns information om företagskortet och företagsrådgivning.

Du som har färdtjänst har rätt att ta med dig en ledsagare/medresenär kostnadsfritt på Din Turs bussar mot uppvisande av ett färdtjänstkort. Detta gäller dock ej på linje 98 och 100 (Ybuss).

Här finns mer information om färdtjänst.

Biljettsamarbete med X-trafik och SJ

X-trafiks tåg angör Njurunda resecentrum sedan december 2021 och från den 15 augusti 2022 kommer även SJs morgontåg avgå vardagar klockan 07:27 från Njurunda till Sundsvall. Din Tur har ett biljettsamarbete med X-trafik och SJ. Det innebär att Din Turs periodbiljetter, tillsammans med ett kvitto som visar vad kortet är laddat med, gäller på deras tåg mellan Njurunda-Sundsvall:

Din Turs periodbiljetter som gäller ombord på tåget:

 • 30-dagars periodkort med länsgiltighet, kommungiltighet eller giltighet på sträckan Njurunda-Sundsvall.
 • Sundsvalls barn och seniorkort 30-dagar (laddat på reskort eller köpt i appen Din Tur)
 • Skolkort giltigt inom Sundsvalls kommun (gäller måndag-fredag, ej under jullov eller sommarlov)

Viktigt! Du behöver aktivera ditt periodkort på en buss innan du gör första tågresan och be bussföraren om ett kvitto som visar vad kortet är laddat med. Du kan även få ett sådant kvitto hos något av våra försäljningsställen. Du visar kvittot tillsammans med ditt reskort ombord på tåget. Har du köpt 30-dagars biljetten (senior eller barnkortet) i Din Turs app räcker det att du visar appbiljetten för tågvärden ombord. Om du vill köpa en enkelbiljett till X-trafik eller SJ kan du göra det i deras försäljningskanaler.

Här kan du se X-trafiks tågtider och biljetter
Här kan du se SJs tågtider och biljetter