Nöjdheten med färdtjänst och sjukresor har ökat

Pandemin har kraftigt påverkat färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Antalet resor har nära halverats och många kunder har känt oro för smitta.  Men trots det är 94 procent av sjuk- och färdtjänstresenärerna som beställer sin resa via Din Tur i Västernorrland nöjda med sin resa, vilket är bättre betyg än förra året och över rikssnittet. Karin Hjorth är en av de som nyttjar färdtjänst i Västernorrland och hon berömmer både chaufförer och Din Tur kundcenter för bra bemötande.

Årsrapporten ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik, mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. I Västernorrland är färdtjänst- och sjukresenärerna via Din Tur både nöjdare än föregående år och nöjdare än riket i genomsnitt vilket ger Din Tur och trafikföretagen i länet en fjäder i hatten.

– Vårt kundcenter i Ånge som hanterar Din Turs bokningar gör ett fantastiskt arbete och har full koll på våra resenärer. De hanterar ca 400 000 resor per år inom Västernorrland. Vi vet sedan tidigare att våra chaufförer är omtyckta och har ett trevligt bemötande. Siffrorna är ett kvitto på att våra resenärer är nöjda med oss och det är vi glada över, säger Per Wahlberg, förbundsdirektionens ordförande.

En som ofta ringer färdtjänst är Karin Hjorth. Under pandemin har det för Karin som för många andra blivit färre resor men hon har ändå fortsatt nyttja färdtjänsten.

– Jag förstår att betygen i undersökningen blir höga för jag har bara gott att säga. Både om bemötandet hos kundcenter och chaufförerna men också att vi alltid kommer fram i tid. De är hjälpsamma och känns aldrig stressade vilket gör upplevelsen av resan väldigt positiv, säger Karin Hjorth i Ånge.

Rapporten kommer årligen och kan jämföra nöjdheten över flera år. För 2020 har ett antal frågor som handlar om pandemin adderats vilket visat på ett förändrat resebeteende. Förändringar har skett vad gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som gjorts.

Nyckelresultat ur årsrapporten för Din Tur (siffror i parentes gäller hela riket)

  • 97% av resenärerna kom fram i tid (96%)
  • 95% av resenärerna är nöjda med förarens bemötande (93%)
  • 94% av resenärerna är nöjda med beställning och resa sammantaget (92%)

Nyckelresultat ur årsrapporten ANBARO (riket)

  • 22% av färdtjänstresorna beställs inom en timme innan avresa.
  • Kvinnor och färdtjänstresenärer avstår i större utsträckning resor pga coronapandemin än män och sjukreseresenärer.
  • Få resenärer har valt att utföra sina ärenden på annat sätt (t ex resa i privatbil, digitala tjänster etc) och bland de som valt annat sätt är det fler kvinnor än män.


Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO)
mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen närmare 90 procent av landets kommuner och 19 av Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen.

ANBARO årsrapport 2020

Läs mer: Karin tar vara på livet med hjälp av färdtjänst

Publicerat09 feb 2021