Det här är Din Tur

I över 40 år har vi sett till att du kommer iväg, kommer fram eller ja, bara i tid till första morgonmötet. Med bussar, Norrtåg, färdtjänst och sjukresor minskar vi avstånden. Mellan dig och nån du gillar – där du jobbar till dit du bor, mellan stad och landsbygd i hela Västernorrland. Tillsammans med kommunerna, regionen och trafikbolagen arbetar vi med planering och utveckling. Och med finansiering via skattemedel kan vi ägna oss helhjärtat åt att utveckla en kollektivtrafik på dina villkor.  

Tillsammans reser vi smartare! 

 

Om oss

Din Tur är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns transportkoncept för kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Dagligen har vi trafik mellan länets kommuner, inom kommunerna och tätortstrafik i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Läs mer.

Miljö

Du kanske inte tänker på det men varje gång du reser med Din Tur är du en riktig miljöhjälte! Att resa tillsammans minskar utsläppen och gör resan smart för miljön. I vårt län är det många som gillar att köra bil och ibland är bilen det enda alternativet. Men rätt ofta är den inte det. Många skulle kunna ersätta åtminstone vissa av sina bilresor med kollektivtrafik.

Läs mer.

Biljetter

Du kan köpa biljetter på olika sätt. Via appen Din Tur, ladda ett reskort eller köpa biljett med betalkort ombord. Läs mer.