Miljö

dinturDJI_0891

Miljö

Du kanske inte tänker på det men varje gång du reser med Din Tur är du en riktig miljöhjälte! Att resa tillsammans minskar utsläppen och gör resan smart för miljön. I vårt län är det många som gillar att köra bil och ibland är bilen det enda alternativet. Men rätt ofta är den inte det. Många skulle kunna ersätta åtminstone vissa av sina bilresor med kollektivtrafik.

För miljön är det smart att ersätta så många bilresor som möjligt med gång, cykel, buss eller tåg. Vi på Din Tur vill få så många som möjligt att byta ut resor med bil till att resa kollektivt och ju fler vi lyckas få att resa med oss, desto bättre blir det för miljön. Vi gör vårt bästa för att skapa en kollektivtrafik som påverkar miljön så lite som möjligt. Tanken om ett hållbart resande finns med i allt från val av fordon, teknik och bränsle till trafikplanering.

Testa att resa med oss!

Ibland erbjuder vi möjlighet att prova på att resa med oss som testresenär. Just nu har vi ingen aktuell kampanj men när vi har det nästa gång publicerar vi det här nedan.

Vårt arbete med miljö och hållbarhet

Att ersätta bilåkande med kollektivtrafik gör att miljön mår bättre, men utsläppen från bussar påverkar också miljön.

Det tar vi ansvar för genom att använda fossilfritt bränsle – HVO – i våra bussar. HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är ett klimatsmart bränsle som kan användas i alla dieselmotorer. En buss som körs på HVO minskar utsläppen med upp till 90% jämfört med vanlig diesel. Redan 2016 lyckades vi uppnå målet om en helt fossilfri linjelagd kollektivtrafik.

Stadsmiljö.

Din Tur jobbar långsiktigt för att vår trafik ska påverka miljön så lite som möjligt.

Vi vill t ex nå ett ökat kollektivt resande med 1% årligen fram till år 2030, anpassa bussarnas storlek efter transportens behov, lyckas med omställning till fossilfritt bränsle inom all kollektivtrafik och att öka samordningen för sjuk- och färdtjänstresorna så att fler reser tillsammans även där. Inom några år går våra nuvarande trafikavtal ut och det blir dags att upphandla kollektivtrafiken på nytt. Då kommer miljön att få ett stort fokus.