Organisation och styrning

Förvaltningsorganisation

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (i dagligt tal och ut mot våra resenärer Din Tur) finns på två orter i länet. I Kramfors sitter huvuddelen av tjänstemännen (förbundsdirektör och förvaltningsledning, trafikplanering, IT, information/marknad, ekonomi, HR mm). I Ånge finns vårt kundcenter. Kundcenter hjälper våra resenärer att boka färdtjänst och sjukresor och svarar på frågor kring tidtabeller, biljetter och trafikstörningar. Sammanlagt arbetar omkring 50 personer hos Din Tur.

Kontaktuppgifter till myndighetens ledningsgrupp och övriga personal hittar du här.


Politisk organisation

Enligt lag ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har funnits sedan 2012 och medlemmar är Region Västernorrland och länets sju kommuner. Kommunalförbundet styrs av medlemmarna genom reglerna i förbundsordningen.

Protokoll och kallelser för förbundsdirektionens sammanträden finns här.

Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen

Förbundsdirektionen kommer på sitt sammanträde den 22 mars 2024 kl. 10.00 i A-salen på Sollefteå kommun fastställa årsredovisningen. Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågestunden kommer äga rum innan överläggning och beslut i ärendet.

Planerade sammanträdesdatum 2024

 • 22 mars
 • 24 maj
 • 26 juni
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 13 december

Förbundsdirektionens ledamöter

Förbundsdirektionen består av nio ledamöter och lika många ersättare och är valda av respektive kommunfullmäktige. Region Västernorrland finns representerade med två ledamöter och övriga medlemmar representeras av en ledamot vardera. Samtliga ledamöter är valda till 2026-12-31.

Kontakt med förbundsdirektionens ledamöter kan tas via e-post på adressen registrator@dintur.se. Du kan också skriva vanligt brev till adressen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Box 143, 841 22 Ånge. För kontakt via telefon ringer du vår växel på telefon 0775-50 77 70.

Region Västernorrland

 • Sara Nylund (S), ordförande
 • Henrik Sendelbach (KD), vice ordförande
 • Ersättare: Kristina Eriksson (C)
 • Ersättare: Per Gybo (SJVP)

Sundsvalls kommun

 • Ordinarie: Hans Forsberg (C)
 • Ersättare: Sven Bredberg (M)

Ånge kommun

 • Ordinarie: Eva Mörk Månsson (S)
 • Ersättare: Stig Malmberg (SD)

Timrå kommun

 • Ordinarie: Stefan Dahlin (S)
 • Ersättare: Tony Andersson (M)

Härnösands kommun

 • Ordinarie: Knapp Britta Thyr (MP)
 • Ersättare: Per-Eric Norberg (C)

Kramfors kommun

 • Ordinarie: Malin Svanholm (S)
 • Ersättare: Jon Björkman (V)

Sollefteå kommun

 • Ordinarie: Johan Andersson (C)
 • Ersättare: John Åberg  (S)

Örnsköldsviks kommun

 • Ordinarie: Andreas Jansson (C)
 • Ersättare: Carolina Sondell (S)

Hel- och delägda bolag

Utöver vår kärnverksamhet har vi intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att utveckla kollektivtrafiken i länet.

Transitio

AB Transitio köper in, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader. Syftet är också att säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.
Transitio ägs av 20 landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter över hela landet.

Läs mer på AB Transitios webbplats.

Norrtåg

Norrtåg är varumärket för den norrländska dagtågstrafiken. Bakom varumärket står Norrtåg AB som ägs av länstrafikbolagen i Sveriges fyra nordligaste län med uppgift att upphandla persontågstrafiken där. Det övergripande målet med trafiken är att tillgodose behovet av arbets- och studiependling i regionen och att skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt. Medarbetarna på Norrtåg AB kör inga tåg själva. Däremot upphandlar bolaget operatör som utför trafiken.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland äger 25% av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län.

Läs mer på Norrtågs webbplats.

Bussgods i Västernorrland AB

Bussgods i Västernorrland AB är sedan 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i egen regi på tre godsterminaler i länet och över länet finns ett stort antal in- och utlämningsställen. Via Bussgods transporteras en stor mängd gods av olika slag för både privatpersoner och företag genom Sverige. Många av turerna sker med reguljärtrafik, vilket innebär att passagerare och gods körs i samma fordon.

Läs mer på Bussgods webbplats.