Personal

Ledningsgrupp

Charlotta Hellhoff (förbundsdirektör): tel 070-383 22 48, charlotta.hellhoff@dintur.se

Thomas Olsson (chef verksamhetsstöd): tel 072-507 94 20, thomas.olsson@dintur.se

Mathias Sundin (trafikchef): tel 073-060 99 12, mathias.sundin@dintur.se


Övrig personal

Kontakta oss om du vill ta del av allmänna handlingar via myndighetens officiella brevlåda registrator@dintur.se eller via vår växel tel 0775-50 77 70. Vet du namnet på den du vill skicka e-post till hos oss på Din Tur kan du göra det efter modellen fornamn.efternamn@dintur.se.

Camilla Norberg (stabadministratör)

Göran Anger (Senior rådgivare)

Michaela Björk (Kommunikations- och marknadsansvarig)

Christin Borg (Affärsutvecklare)

Verksamhetsstöd

Thomas Olsson (chef verksamhetsstöd)

Stefan Belin (IT-ansvarig)

Christer Näslund (IT-specialist)

Jenz Lund (IT-specialist)

Johan Högberg (IT-specialist)

Kristina Van Loveren (tf ekonomiansvarig)

Petra Oldenmark (ekonom)

Eva Westin (HR-ansvarig)

Trafik

Mathias Sundin (trafikchef)

Sofia Söderberg (trafikstrateg)

Johan Geibe (fordons- och infrastruktursamordnare)

Andreas Pettersson (trafikplaneringsansvarig)

Lars Nässén (trafikutvecklare)

Maria Thid (verksamhetsutvecklare)

Helén Lundahl (trafikutvecklare)

Katharina Pedri (trafikutvecklare)

Din Tur kundcenter

Mikael Andersson (gruppchef)

Christine Sundberg (gruppchef)