Personal

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Från vänster: Hans Fälldin (administrativ chef), Berit Sjölander (HR-chef), Pernilla Löfstrand (ekonomichef), Camilla Fahlander (förbundsdirektör), Peter Edin (utvecklingschef), Erik Hedlund (trafikchef).

Camilla Fahlander (förbundsdirektör:)  tel 070-648 28 36, camilla.fahlander@dintur.se

Erik Hedlund (trafikchef): tel 070-220 85 85, erik.hedlund@dintur.se

Hans Fälldin (administrativ chef, presskontakt):  070-190 38 80, hans.falldin@dintur.se 

Berit Sjölander (HR-chef):  tel 070-336 25 30 eller 0612-841 06, berit.sjolander@dintur.se

Pernilla Löfstrand (ekonomichef): tel 073-275 19 39 eller 0612-841 22, pernilla.lofstrand@dintur.se 

Peter Edin (utvecklingschef): tel 0612-841 34 eller 070-364 44 38, peter.edin@dintur.se

 

Övrig personal

Vet du namnet på den du vill skicka e-post till hos oss på Din Tur kan du göra det efter modellen fornamn.efternamn@dintur.se. Kontakta oss annars via myndighetens officiella brevlåda registrator@dintur.se eller via vår växel tel 0612-841 00.

Administration

Hans Fälldin (administrativ chef)

Michaela Björk (informatör)

Karl Brundin (IT-ansvarig)

Susanna Blomgren (dataspecialist)

Annika Dahlblom (kundkommunikatör)

Johan Geibe (handläggare/resenärsvärd)

Mats Granlöf (administratör/handläggare)

Katarina Lundqvist (projektledare Koll2020)

Camilla Norberg (nämndadministratör)

Frans Rydell (IT-tekniker)

Christina Viklund (informatör)

Ekonomi

Pernilla Löfstrand (ekonomichef)

Pia Andersson (redovisningsekonom)

Anna Appelbrandt (controller)

Yvonne Öberg (verksamhetscontroller)

Trafik

Erik Hedlund (trafikchef)

Bo Almström (kvalitets-/hållplatsansvarig)

Nina Backlund (trafikplanerare)

Sten-Ola Berg (trafikplaneringsansvarig)

Lars Nässén (trafikplanerare)

Margareta Westin (trafikanalytiker)

Utveckling

Peter Edin (utvecklingschef)

HR

Berit Sjölander (HR-chef)

Din Tur kundcenter

Mikael Andersson (gruppchef)

Christine Sundberg (gruppchef)