Personal

Ledningsgrupp

Charlotta Hellhoff (förbundsdirektör): charlotta.hellhoff@dintur.se

Thomas Olsson (chef verksamhetsstöd, tf. förbundsdirektör): thomas.olsson@dintur.se

Henric Hedenqvist (trafikchef): henric.hedenqvist@dintur.se

Mikael Andersson (chef kundcenter): mikael.andersson@dintur.se


Övrig personal

Kontakta oss om du vill ta del av allmänna handlingar via myndighetens officiella brevlåda registrator@dintur.se eller via vår växel tel 0775-50 77 70. Vet du namnet på den du vill skicka e-post till hos oss på Din Tur kan du göra det efter modellen fornamn.efternamn@dintur.se.

Camilla Norberg (stabadministratör)

Göran Anger (senior rådgivare)

Michaela Björk (kommunikations- och marknadsansvarig)

Christin Borg (affärsutvecklare)

Helén Lundahl (processledare)

Verksamhetsstöd

Thomas Olsson (chef verksamhetsstöd, tf. förbundsdirektör)

Stefan Belin (IT-ansvarig)

Christer Näslund (IT-specialist)

Jenz Lund (IT-specialist)

Kristina Van Loveren (ekonomiansvarig)

Petra Oldenmark (ekonom)

Eva Westin (HR-ansvarig, tf. chef verksamhetsstöd)

Trafik

Henric Hedenqvist (trafikchef)

Sofia Söderberg (trafikstrateg)

Johan Geibe (fordons- och infrastruktursamordnare)

Andreas Pettersson (trafikplaneringsansvarig)

Lars Nässén (trafikutvecklare)

Maria Thid (verksamhetsutvecklare)

Katharina Pedri (trafikutvecklare)

Ida Öhman (trafikutvecklare)

Jenny Nilsson (trafikutvecklare)

Din Tur kundcenter

Mikael Andersson (chef kundcenter)