Digital tillgänglighet

Vi strävar efter att dintur.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett om du som besöker oss behöver använda hjälpmedel eller inte. Kontakta oss om du möter hinder när du använder webbplatsen så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är dintur.se?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med de krav som Lagen om tillgänglighet till digital service ställer. Vårt mål är att nå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 nivå AA. Idag uppfyller vi inte alla tillgänglighetskrav.

Några kända brister som vi arbetar med att hitta lösningar på är:

  • Iframes: En Iframe kan beskrivas som ett titthål i en webbsida genom vilket man kan titta på en annan webbsida. På dintur.se gäller det t ex för Sök tidtabell och för ett antal formulär. Iframes kan vara svåra att hantera i mobilen och sökresultat som finns i Iframes kan vara svåra att hitta för både externa sökmotorer och den interna sökfunktionen på webbplatsen.
  • Formulär: en del ligger på webbsidan i form av Iframes. Vi arbetar för att alla formulär ska visas som HTML. För att den förändringen ska vara möjlig krävs först att förändringar i vissa tekniska system genomförs. Det kan vara både komplicerat och kostsamt vilket gör att förändringen av vissa formulär kan dröja.
  • Dokument: innehåll bör i första hand publiceras i html men det är inte möjligt i alla fall, t ex om det rör sig om väldigt stora mängder information. I de fallen behöver informationen publiceras i form av tillgänglig pdf. Att göra befintliga pdf-dokument tillgängliga tar tid men vi arbetar löpande med att omvandla våra befintliga dokument till tillgängligt format. Vi är sparsamma med att publicera nytt material i pdf-format och när vi gör det gör vi det tillgängligt så långt det är möjligt.
  • Stora bilder: en del bilder på webbplatsen har för hög kvalitet och kan pga det ta tid att ladda ner. Vi arbetar med att byta ut bilderna till storlekar som bättre är anpassade för webb-visning.

Hur vi testar webbplatsen

Vi har gjort både självskattningar och automatiska tester kring olika aspekter av tillgänglighet. De verktyg som använts är t ex RGBlind, LIX, Webbtillgänglighetskollen och Accessibility Insights for Web.


Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på dintur.se Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller de krav som lagen ställer meddela oss via e-post på adressen registrator@dintur.se

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den service som du har rätt till.

Tillsyn

Det är Myndigheten för digital förvaltning (förkortas som Digg) som har ansvaret för tillsyn för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du vända dig till Digg och påtala det. Det gör du genom att fylla i det här webbformuläret (på Digg:s webbplats).