Digital tillgänglighet

Webbplatsen dintur.se

Vi strävar efter att dintur.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett om du som besöker oss behöver använda hjälpmedel eller inte. Kontakta oss om du möter hinder när du använder webbplatsen så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är dintur.se?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med de krav som Lagen om tillgänglighet till digital service ställer. Vårt mål är att nå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 nivå AA. Idag uppfyller vi inte alla tillgänglighetskrav.

Några kända brister som vi arbetar med att hitta lösningar på är:

 • Iframes: En Iframe kan beskrivas som ett titthål i en webbsida genom vilket man kan titta på en annan webbsida. På dintur.se gäller det t ex för Sök tidtabell och för ett antal formulär. Iframes kan vara svåra att hantera i mobilen och sökresultat som finns i Iframes kan vara svåra att hitta för både externa sökmotorer och den interna sökfunktionen på webbplatsen.
 • Formulär: en del ligger på webbsidan i form av Iframes. Vi arbetar för att alla formulär ska visas som HTML. För att den förändringen ska vara möjlig krävs först att förändringar i vissa tekniska system genomförs. Det kan vara både komplicerat och kostsamt vilket gör att förändringen av vissa formulär kan dröja.
 • Dokument: innehåll bör i första hand publiceras i html men det är inte möjligt i alla fall, t ex om det rör sig om väldigt stora mängder information. I de fallen behöver informationen publiceras i form av tillgänglig pdf. Att göra befintliga pdf-dokument tillgängliga tar tid men vi arbetar löpande med att omvandla våra befintliga dokument till tillgängligt format. Vi är sparsamma med att publicera nytt material i pdf-format och när vi gör det gör vi det tillgängligt så långt det är möjligt.
 • Stora bilder: en del bilder på webbplatsen har för hög kvalitet och kan pga det ta tid att ladda ner. Vi arbetar med att byta ut bilderna till storlekar som bättre är anpassade för webb-visning.

Hur vi testar webbplatsen

Vi har gjort både självskattningar och automatiska tester kring olika aspekter av tillgänglighet. De verktyg som använts är t ex RGBlind, LIX, Webbtillgänglighetskollen och Accessibility Insights for Web.


Tillgänglighetsredogörelse Din Turs app

Din Tur arbetar kontinuerligt för att öka tillgängligheten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår nya app.

Hur tillgänglig är appen?

Här beskriver vi hur appen Din Tur uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka kända tillgänglighetsproblem vår app har och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i appen.

Redogörelsen avser version 2.171 för iOS och version 2.171 för Android, samt senare versioner av dessa. Appen Din Tur ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Om du inte kan använda delar av appen

Om du behöver använda innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, så gör vi vårt bästa för att möta dina behov. Så här kontaktar du oss:

Skicka e-post till registrator@dintur.se eller ring oss på telefonnummer 0771-100 110.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Upptäcker du problem eller brister som vi inte har beskrivit på denna sida kan du kontakta oss på registrator@dintur.se så att vi får veta att problemet finns. Vi uppskattar alla synpunkter som kan göra vår app mer tillgänglig.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på digital tillgänglighet eller hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Deras ansvar är att kontrollera så att vi och andra myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) (Öppnar webbplats i nytt fönster)

Kända brister i appens tillgänglighet

Appen Din Tur uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister vi är medvetna om.

 • Vissa funktioner går inte att nå med tangentbord och skärmläsare.
 • Enstaka ikoner, knappar och rubriker beskrivs inte tillräckligt tydligt för uppläsande hjälpmedel.
 • Det finns animationer och rörliga bilder som går inte att pausa, stoppa eller dölja.
 • Vissa ledtexter och felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga.
 • I vissa vyer saknas synliga fokusmarkeringar.
 • På väldigt små skärmar syns inte all text och layouten kräver att användaren skrollar. Vid förstoring av text till 200% trunkeras eller skyms vissa texter.
 • Appen respekterar inte användarens plattformsinställningar när det gäller färger, teckensnitt och mörkt eller ljust läge.
 • Appen har inte stöd för horisontellt läge.

Åtgärdsplan

Åtgärder och anpassningar som behövs för att rätta kända brister i den första releasen av appen har definierats och utvecklingsarbetet har påbörjats.

Flera kommande releaser av appen som innehåller förbättringar i tillgängligheten finns redan inplanerade för första halvan av 2024.

Hur vi testat appen

Appen har testats genom en självskattning, men då appen är ny skall en oberoende granskning ske så snart som möjligt.

Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet enligt WCAG 2.1 nivå AA. Testerna har innefattat en manuell utvärdering mot dessa riktlinjer samt en analys av rapporter från tidigare gjorda granskningar av appar med samma ursprungliga kodbas som appen Din Tur.

Denna tillgänglighetsredogörelse kommer att uppdateras när ny information tillkommit eller lösningar på kända problem implementerats.

Redogörelsen uppdaterades 23-12-06.


Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på dintur.se Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller de krav som lagen ställer meddela oss via e-post på adressen registrator@dintur.se

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den service som du har rätt till.

Tillsyn

Det är Myndigheten för digital förvaltning (förkortas som Digg) som har ansvaret för tillsyn för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du vända dig till Digg och påtala det. Det gör du genom att fylla i det här webbformuläret (på Digg:s webbplats).