Förbundsdirektionens sammanträde 2023-09-28

Enligt kommunalförbundets förbundsordning är sammanträdet där budget ska beslutas ett offentligt sammanträde.

Kallelse 2023-09-28
Mål- och resursplan samt budget för 2024 med plan för 2025-2026
Protokoll direktjustering 2023-09-28
Protokoll 2023-09-28