Visst har du köpt biljett?

Från torsdag 10 september kan du behöva visa din biljett för en kontrollant innan du kliver ombord. Du håller ditt reskort mot biljettläsaren som kontrollanten sträcker fram. Om du har en app-biljett kommer kontrollanten läsa av den på avstånd med hjälp av sin mobiltelefon.

Biljettkontrollanterna kommer inte gå ombord på bussen utan kommer att möta dig innan du går ombord på bussen.

Var köper jag biljett?

  • Enkelbiljett: i appen Din Tur, hos något av våra försäljningsställen eller i biljettautomaten på Navet.
  • Reskort: hos något av våra försäljningsställen, i biljettautomaten på Navet eller ladda via vår webbshop.

Bakgrund

Med anledning av coronapandemin har bussens främre dörr stängts och biljettkontroller genomförs inte ombord på bussen på grund av smittorisken. Du behöver fortfarande ha en giltig biljett för att resa med Din Tur och visar den för biljettläsaren ombord. När vi genomför påstigningskontroller minskar vi fuskåkandet vilket bidrar till mindre trängsel ombord och en säkrare biljettstatistik. Biljettkontrollanten kan även svara på biljettfrågor och hjälpa dig att välja rätt biljett.

Publicerat09 sep 2020