Upphandling särskild persontrafik

Upphandlingen Särskild persontrafik 2021 som avser färdtjänst och sjukresor i länet under perioden 2021-2025 har nu publicerats.

Den trafik som är aktuell i denna upphandling utgörs av samhällsbetalda resor och transporter av olika slag. Det gäller bland annat färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, skolskjutsar, anropstyrd linjetrafik, kommunresor och budtransporter.

Här kan du läsa mer om upphandlingen Särskild persontrafik 2021

Publicerat27 dec 2019