Sundsvalls resecentrum trafikeras från 16 augusti

uppdaterad 16 augusti 2023.

Från måndag 16 augusti 2021 börjar vi trafikera Sundsvalls resecentrum med flera busslinjer. Sundsvalls Centralstation har byggts om till ett modernt, funktionellt och tillgänglighetsanpassat resecentrum. Syftet är att knyta samman regional busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde. Det ska bli en trygg och trivsam plats i Sundsvall, med förbättrade möjligheter för resenärer att ta sig till och från stationen via gång, cykel, buss och bil.

Mellan stationsbyggnaden och Landsvägsallén har en nedsänkt bussterminal byggts, som utgör en väderskyddad länk mellan tåg och buss. I bussterminalen finns bland annat 8 hållplatslägen (Gate A till H) och på Landsvägsallén finns två hållplatslägen (J och K). I bussterminalen finns gott om sittplatser, digitala informationstavlor och wc. Från bussterminalen kan du ta dig direkt via rulltrappa/hiss till tågperrongen.

Vilka busslinjer trafikerar resecentrum?

Följande busslinjer går från bussterminalen på resecentrum:

 • Linje 28 (Sundsvall-Holm)
 • Linje 30 (Sundsvall – Hammarstrand)
 • Linje 98/100 (Ybuss: Sollefteå – Kramfors – Härnösand
 • Linje 98/100 (Ybuss: Stockholm – Sundsvall – Umeå)
 • Linje 133 (Sundsvall – Strömås – Högsjö)
 • Linje 141 (Matfors-Sundsvall)
 • Linje 142 (Matfors-Sundsvall via Viforsen)
 • Linje 191 (Ånge-Fränsta-Stöde-Sundsvall)
 • Linje 201 (Sundsvall – Härnösand)
 • Linje 331 (Sundsvall – Sollefteå)
 • Linje 611 (Tynderösundet – Timrå – Sundsvall)

Följande busslinjer går från resecentrum läge J och K (Landsvägsallén, utanför resecentrum):

 • Linje 120 (Njurundabommen – Sundsvall – Timrå/Sörberge)
 • Linje 29 (Sundsvall – Gnarp – Hudiksvall)

Följande busslinjer går från både Stenstan och hållplats Tullgatan (kort promenad från resecentrum):

 • Linje 3 (Granloholm-Stenstan-Sidsjön)
 • Linje 4 (Granloholm-Sjukhuset-Stenstan-Skönsmon-Bredsand)

Karta över hållplatserna 

Vilken gate kommer min buss att gå ifrån?

 • Gate A: Linje 28, 30 och 133
 • Gate B: Linje 611
 • Gate C: Linje 141 och 142
 • Gate D-E: Linje 331, Tågersättning, Linje 98/100
 • Gate F: Linje 201
 • Gate G: –
 • Gate H: Linje 191, Linje 331
 • Gate J och K (utanför resecentrum på Landsvägsallén): Linje 29 (X-trafik) och 120

Vilka busslinjer kan jag ta från resecentrum till Hållplats Stenstan/centrum?

Följande busslinjer går till/via Navet/Sundsvalls busstation:

 • Linje 28 (Sundsvall-Holm)
 • Linje 30 (Sundsvall – Hammarstrand)
 • Linje 120 (Njurundabommen – Sundsvall – Timrå/Sörberge)
 • Linje 133 (Sundsvall – Strömås – Högsjö)
 • Linje 201 (Sundsvall – Härnösand)
 • Linje 331 (Sundsvall – Sollefteå)
 • Linje 611 (Tynderösundet – Timrå – Sundsvall)

Följande busslinjer går via hållplats Köpmangatan/Esplanaden:

 • Linje 141 (Matfors-Sundsvall)
 • Linje 142 (Matfors-Sundsvall via Viforsen)
 • Linje 191 (Ånge-Fränsta-Stöde-Sundsvall)

Finns det digitala informationstavlor vid bussterminalen?

Ja, det finns både större informationstavlor som visar alla busslinjer samt mindre informationstavlor vid varje gate. Tavlorna visar bussarnas avgångstider och vilken gate bussen går från.

Publicerat29 jun 2021