Samråd inför upphandling av särskild persontrafik

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bjuder in till samråd inför upphandling (SIU) av särskild persontrafik.

Myndigheten kommer under 2019 att ta fram ett förfrågningsunderlag för den särskilda persontrafiken i länet som startar 13 juni 2021.

Syftet med samrådet är att träffas och diskutera olika delar i upphandlingen som bland annat trafikupplägg, avtalsområden, prismodell, fordon och annat som kan vara av intresse, men framförallt att fånga upp kunskap, behov, önskemål och innovativa tankar i en dialogform.

För att skapa en bra diskussion och dialog ser vi gärna att ni funderar om det finns delar i dagens upplägg som ni anser bör förändras, behållas eller läggas till.

Vid frågor om samrådet vänligen skriv till registrator@dintur.se med rubriken ”Samråd inför upphandling av särskild persontrafik i Västernorrland”

Tid: 20 feb 2019 kl: 09.00 – 16.00.

Plats: First Hotell Strand, Strandgatan 10, 852 31 Sundsvall.

Anmälan

Anmälan skickas med rubriken ”Anmälan inför samråd inför upphandling av särskild persontrafik i Västernorrland” senast den 2019-02-12 till registrator@dintur.se

Välkomna!

Publicerat15 jan 2019