Samråd inför upphandling av särskild persontrafik

Samråd inför upphandling av särskild persontrafik

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bjuder in till samråd inför upphandling (SIU) av särskild persontrafik. Upphandlingen omfattar exempelvis sjukresor, färdtjänst och anropsstyrd linjetrafik. Trafiken planeras att starta i juni 2025.

Syftet med denna SIU är att ge en bakgrund till upphandlingen samt informera om vissa principiella vägval i upphandlingen med möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor.

Samråden kommer att hållas enligt nedan för:

Funktionsrättsorganisationer

Tid: måndag 3 april 2023 kl. 10.00-12.00

Plats: Servicecenter Sundsvall, Heffnersvägen 9, lokal Segelbåten

 Trafikföretag

Tid: tisdag 4 april 2023 kl. 09.00-12.00

Plats: Elite Hotell Knaust, Storgatan 13 Sundsvall, lokal Oscar 2

Medlemmar inom kommunalförbundet

Tid: tisdag 4 april 2023 kl. 13.00-16.00

Plats: Elite Hotell Knaust, Storgatan 13 Sundsvall, lokal Oscar 2

Anmälan och frågor

Antal representanter är begränsat till max två personer per funktionsrättsorganisation och trafikföretag.

Ange antal deltagare samt kontaktuppgifter till respektive person inom trafikföretag, funktionsrättsorganisation och medlem. Anmälan skickas med rubriken ”Samråd inför upphandling av särskild persontrafik” senast 2023-03-24 till registrator@dintur.se

Dagordning skickas ut till dem som anmäler sitt deltagande.

Välkommen!

Publicerat09 mar 2023