Reklam på buss

Vill ni synas på reklamplats i och på bussarna i Västernorrlands län?

Då har ni möjlighet att köpa reklamplats via företaget Nalta Media som sköter den försäljningen.

Kontaktperson hos Nalta Media är Tommie Larsson som nås på telefon 076-767 68 22 eller via e-post på adressen tommie@naltamedia.se.

Länk till Nalta Medias webbplats.