Vår trafik

Din Tur har ingen egen fordonsflotta utan all busstrafik körs av upphandlade entreprenörer under varumärket Din Tur. Trafiken är uppdelad på ett antal trafikområden (avtalsområden) över länet vilket bilden nedan visar.

Längre ner på sidan finns information om busslinjer och entreprenörer i de olika trafikområdena.

Bilden är en illustration av Din Turs trafikområden i länet.

Busslinjer

 • Trafikområde S3: Linje 40 (Örnsköldsvik – Östersund). Körs av Centrala buss i Jämtland Härjedalen AB.
 • Trafikområde S4: Linje 331 (Sundsvall – Sollefteå). Körs av Mittbuss.
 • Trafikområde S5: Linje 201 (Härnösand – Sundsvall). Körs av Mittbuss.
 • Trafikområde S6: Linje 50 (Härnösand – Örnsköldsvik). Körs av Nobina.

Kommun, trafikområde och entreprenör

Härnösand kommun

 • Trafikområde O10/22: Härnösandstrafiken. Körs av Mittbuss.

Kramfors kommun

 • Trafikområde O02: Höga Kustentrafiken. Körs av Mittbuss.
 • Trafikområde O20: Ådalstrafiken samt linje 90. Körs av Mittbuss.

Sollefteå kommun

 • Trafikområde O345: Sollefteåtrafiken. Körs av Mittbuss.

Sundsvall kommun

 • Trafikområde O14/15: Stadstrafik Sundsvall. Körs av Nobina.
 • Trafikområde O16: Nordvästratrafiken. Körs av Mittbuss.
 • Trafikområde O17/21: Njurunda/Timråtrafiken. Körs av Nobina.
 • Trafikområde O18: Matforstrafiken. Körs av Nobina.

Timrå kommun

 • Trafikområde O17/21: Njurunda/Timråtrafiken. Körs av Nobina.

Ånge kommun

 • Trafikområde O23: Ljungandalen. Körs av Mittbuss.

Örnsköldsvik kommun

 • Trafikområde O06: Stadstrafik Örnsköldsvik. Körs av Nobina.
 • Trafikområde O07: Husum/Björnatrafiken. Körs av Mittbuss.
 • Trafikområde O08: Anundsjötrafiken. Körs av Mittbuss.
 • Trafikområde O09: Skorped, Sidensjö, Holmen. Körs av Mittbuss.

Så här planeras kollektivtrafiken

Hela Europas transportsystem hänger ihop och därför finns det tydliga hålltider under året som Din Tur måste förhålla sig till.

Först planeras det europeiska stomlinjenätet för tågtrafik och därefter planeras det nationella stomlinjenätet. Utifrån det nationella stomlinjenätet får den
regionala tågtrafiken tider på järnvägen och de är sedan grunden för planeringen av den regionala busstrafiken. Den nya tidtabell med linjer och turer i Västernorrlands län som införs i början på december varje år är resultatet av en trafikplanering som grundar sig i tågtrafikens tider, regional busstrafik, kommunala och regionala behov av kollektivtrafik och tillgängliga medel.