Realtid

Realtid finns på hållplatsskyltarna i Sundsvall och Örnsköldsviks tätort och tillsammans med våra trafikbolag genomför vi nu tester av realtid på alla hållplatsskyltar i länet. 

Vad är nästa steg?

När realtiden för alla hållplatsskyltar är lanserad är nästa steg att införa realtiden i Din Turs app. I appen kommer du via en karta kunna se var bussen befinner sig och när den väntas ankomma till hållplatsen.

Vad är realtid?

Realtid känner av var bussen befinner sig och beräknar bussens ankomsttid till hållplatsen. På hållplatsskyltarna visas realtiden om bussen är försenad.

När kommer hållplatsutrop?

Vi har inget datum klart för när hållplatsutropen kommer. När realtiden finns på hållplatsskyltar och i appen är hållplatsutropen nästa steg. Vi kommer arbeta med nya lösningar för att få hållplatsutropen att fungera.

Publicerat26 feb 2020