Heffners allé (tidigare Heffnersvägen) stängs av från 10 maj – linje 85 leds om

Vad händer?

Heffners allé (tidigare Heffnersvägen) stängs av på grund av vägarbete. Detta påverkar linje 85 som får ändrad färdväg, vissa delar av linjen körs med ersättningsfordon (taxi eller annan buss), hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras och en tillfällig hållplats placeras ut.

När?

Från 10 maj till preliminärt september 2019.

Hur påverkas linje 85 av vägarbetet?

Från Bosvedjan/Sjukhuset till hållplats Broparken eller Norra kajen

Om du ska till hållplats Broparken eller Norra kajen och kommer från Bosvedjan/Sjukhuset behöver du byta från bussen till ett ersättningsfordon vid hållplats Verkstadsgatan. Hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen, (se karta).

Från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet

Du som reser från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet kommer att få resa med ett ersättningsfordon istället för din ordinarie buss. Hållplats Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen, (se karta).

Från Norra kajen mot Sjukhuset/Bosvedjan

Trafikeras med ordinarie buss men hållplats Norra kajen kan inte trafikeras och en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen, (se karta).

Karta som visar förändringarna på Heffners allé

 

Publicerat07 maj 2019