Förändringar i busstrafiken i Härnösand från 10 december

Härnösand fortsätter att satsa på kollektivtrafiken genom att skapa nya förutsättningar för arbetspendling med förlängda linjer och förenklade linjenummer på landsbygdsbussarna.

Linje 501 förlängs till Saltviksområdet

Det finns många arbetsplatser i Saltviksområdet och ännu fler är på gång. Därför förlängs linje 501 och får slutstation vid Saltviksanstalten i stället för Bondsjöhöjden. Linje 501 går var 30:e minut.

Istället för att gå i en slinga kommer bussen att gå samma väg åt båda hållen. Hållplatserna Sportvägen, Höglandsvägen försvinner. Det blir nya hållplatser på Slåttervägen, Skördevägen och Bondsjö IP i riktning mot stan.

Tidtabell för linje 501 från 10 december

Förenklad landsbygdstrafik

Vi förenklar linjenumren på landsbygdsbussarna genom att alla bussar som går västerut har nummer som börjar med 51x, södergående har 52x och norrgående 53x. Det innebär att de norrgående linjerna byter nummer enligt följande:

516 till Ramsås byter nummer till 532

517 till Aspnäs byter nummer till 533

518 till Strinningen blir två linjer, 534 till Ulvvik och 535 till Strinningen/Rö

519 till Utanö-Strinningen byter nummer till 536

521 till Karlberg-Hälledal byter nummer till 531

Mer anropsstyrd trafik

Den anropsstyrda trafiken utökas för att förbättra servicen till landsbygden. De linjer som berörs är 511, 520 och 531. Beställning sker via telefon 0771- 100 110 minst två timmar i förväg. För ytterligare info läs tidtabellen för respektive linje här. https://www.dintur.se/navigation/tidtabeller/

Utökade turer på landsbygden

Ett antal skolskjutsar har linjelagts vilket innebär att alla som bor i Ytterfälle och på Hemsön nu får möjlighet att nyttja bussen. Sedan tidigare finns linje 524 till/från Ytterfälle i tidtabellen och nu har turer på linje 536 på Hemsön lagts till.

Tidtabell för linje 524 från 10 december
Tidtabell för linje 536 från 10 december

Plusbussen upphör

Resandet med Plusbussen har minskat kraftigt sedan 30-minuterstrafik infördes i stadstrafiken. Därför upphör nu linjen. Resande hänvisas till ordinarie stadstrafik.

Publicerat17 nov 2023