Förbättrade busshållplatser i länet

Trafikverket bygger om och förbättrar busshållplatser i länet under perioden juli-oktober 2019. Under byggtiden kan hållplatserna stängas och ett tillfälligt hållplatsläge placeras ut. Du kan läsa mer om vad som gäller för respektive hållplats under fliken Trafikinformation.

Totalt bygger Trafikverket om 22 busshållplatser i länet för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten på landsbygd vid högtrafikerade vägar, främst vid E4, E14 och väg 90. Busshållplatserna skiljs från vägtrafiken med en bussficka och en plattform som gör av- och påstigning lättare.

Under ombyggnationen får du som resenär kliva på vid en tillfällig hållplats eller en annan hållplats för din busslinje. Läs mer om berörda hållplatser under fliken Trafikinformation.

Berörda hållplatser

Örnsköldsvik

 • Sörböle E4, Söder
 • Sörböle E4, Norr
 • Norrtjärn Söder
 • Skulnäs, Söder
 • Skulnäs, Norr

Kramfors

 • Kålsta södergående
 • Kålsta norrgående
 • Jäppling Söder
 • Jäppling Norr
 • Träsk E4 Söder
 • Träsk E4 Norr
 • Skärted Söder
 • Skärted Norr

Härnösand

 • E4-Statoil Söder
 • E4-Statoil Norr

Timrå

 • Deltavägen E4 Söder
 • Deltavägen E4 Norr

Sundsvall

 • Stödegrillen Öster
 • E14 Västerlo Väster
 • E14 Västerlo Öster

Ånge

 • Borgsjö korsning E14 Väst
 • Borgsjö korsning E14 Öst

Bakgrund till förändringarna

Åtgärderna ingår i ett samverkansprojekt där Region Västernorrland, Din Tur, Trafikverket och länets kommuner samverkar för att förbättra förutsättningarna för arbetspendling med kollektivtrafik. Projektet som går under namnet KOLL2020 avslutas hösten 2020 och medfinansieras av EU inom ramen för de regionala strukturfonderna.

Publicerat27 aug 2019