Ändringar i busstrafiken i Örnsköldsvik från 13 december

I samband med tidtabellsskiftet 13 december 2020 kommer det ske förändringar i kollektivtrafiken i Örnsköldsviks kommun.

Kommunen har beslutat att ta bort all linjelagd busstrafik på söndagar och även vissa dagsturer och kvällsturer under vardagar. Beslutet berör både tätortstrafiken och landsbygdstrafiken i Örnsköldsvik.

Här kan du ladda ner din tidtabell
Läs mer om beslutet på Örnsköldsviks kommuns hemsida 

Publicerat02 dec 2020