Busstrafiken från Kovlands kiosk flyttar till Kovlands bussterminal

Senast uppdaterad: 18 augusti klockan 13:30

Från 24 augusti flyttas busstrafiken från Kovlands kiosk till den nya bussterminalen i Kovland. Berörda busslinjer är 28, 30, 133, 134, 135. För att kunna färdigställa gång och cykelvägen längs väg 320 kommer busstrafiken flyttas redan nu även om inte bussterminalen är helt klar.

Karta över Kovland bussterminal

Kovland bussterminal (länk till PDF)

Vilket läge kommer min buss att gå ifrån?

  • Läge A: Linje 30 mot Sundsvall och Hammarstrand
  • Läge B: Linje 133 mot Sundsvall och Strömås – Högsjö
  • Läge C: Linje 134 mot Bergsåker och Västansjö
  • Läge: D: Linje 28 mot Sundsvall och Holm, Linje 135 mot Norrbäcken

Finns det digitala informationstavlor på plats?

Det kommer inte finnas någon digital informationstavla på plats den 24 augusti. Installationen kommer dröja några veckor till.

Finns det pendlarparkering på plats?

Pendlarparkeringen kommer inte att vara klar till 24 augusti. Endast buss i linjetrafik kommer få angöra terminalen.

Publicerat18 aug 2023