Barnkort i Härnösand från 1 juni.

1 juni 2018 lanserar Din Tur en ny biljett för barn och ungdomar 7-19 år i Härnösands kommun. Barnkort Härnösand är kostnadsfritt och gäller för obegränsat antal resor på Din Turs bussar inom hela Härnösands kommun.

Vill du ansöka om barnkortet?
Du kan ansöka om barnkortet kostnadsfritt via www.harnosand.se/barnkortet från 14/5 2018. När kommunen beviljat din ansökan skickas kortet ut till dig via post. Barnkortet är personligt och har därför en namnruta på baksidan.

Var gäller barnkortet?
Barnkortet gäller på Din Turs bussar inom Härnösands kommun. Du kan inte resa med kortet på anropsstyrd trafik, tåg eller annan busstrafik t.ex. Y-buss.

Kan jag resa med kortet över kommungränsen?
Du kan inte resa med kortet över kommungränsen. Du får resa på kommunöverskridande linjer så som 50, 90, 201 om resan enbart sker inom Härnösands kommun. Det är inte tillåtet att delbetala med kortet (att ha flera reskort för en och samma resa när du ska över kommungränsen).

Vad gäller för mig som reser med skolkort idag?
Barnkortet ersätter det nuvarande skolkortet om du reser inom kommunen och är mellan 7-19 år, vilket innebär att alla som idag reser med linjetrafik inom kommunen till och från skolan kommer att erhålla ett barnkort i samband med skolstart till hösten. Vill du resa redan från 1 juni ansöker du om kortet via länken ovan. Har du kommunöverskridande skolresor eller inte är mellan 7-19 år behöver du fortfarande ha ett skolkort. Läs mer om skolkort här

Kan jag fortsätta resa gratis med mitt skolkort i Härnösand under loven?För att få resa kostnadsfritt under loven efter 1 juni 2018 behöver du byta till ett barnkort eller köpa biljett.

Måste jag ha ett barnkort för att fortsätta resa gratis med centrumlinjen och all trafik på lördagar?
Ja, från 1 juni behöver barn och ungdomar 7-19 år barnkortet eller annan biljett alla dagar och på alla linjer.

Vad gäller för de som inte fyllt 7 år?
För barn som inte fyllt 7 år gäller vårt länsövergripande familjeerbjudande som innebär att en ungdom, vuxen eller senior får ta med sig upp till två barn, under sju år, som reser gratis. Reser barn under 7 år ensam behöver barnet köpa en biljett.

Publicerat20 apr 2018