Året 2022 för Din Tur

Årsredovisningen för 2022 års verksamhet visar att kollektivtrafiken i Västernorrland återhämtar sig efter pandemins negativa effekter på resandet. Utveckling och framtid har varit fokus för kansliets arbete under året. 

Tillsammans med medlemmarna och intressenter i länet har ett nytt trafikförsörjningsprogram arbetats fram med nya målsättningar och indikatorer för trafik och verksamhet fram till 2030. Parallellt har en process pågått för en ny förbundsordning.

– Vi är på god väg i det länsgemensamma arbetet med att utveckla framtidens kollektivtrafik i Västernorrland. Det har varit ett tidskrävande utredningsarbete och ett år fyllt av samverkansmöten och workshops för att få fram bra beslutsunderlag, säger Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör.

Under året har flera utvecklingsprojekt genomförts, bland annat byte av telefonväxelsystem som bidragit till förbättrad arbetsmiljö för personalen och bättre service för resenärerna samt ökad andel samordnade persontransporter.

– Genom att få ett nytt digitaliserat telefonväxelsystem kan vi fokusera på att erbjuda bra service på ett effektivt sätt. Det har varit en viktig del i vårt utvecklingsarbete som nu är på plats, säger Mikael Andersson.

Resandet ökade med ca 30 procent jämfört med 2021, men gav också ökade kostnader för medlemmarna på grund av höga drivmedelspriser och inflation.

I Härnösand har man sedan en tid premierat kollektivtrafiken genom att sänka priserna. Under året gjordes även en trafikomläggning och trafiksatsning som har gett positiva effekter på resandeutvecklingen i kommunen.

Elektrifieringen av kollektivtrafiken har också tagit kliv fram under året och tre elbussar kör nu i Sundsvalls stadstrafik.

– I Härnösand ser vi bevis på att satsningar på trafikutbud genererar ökat resande. Samtidigt ser vi resultat i vårt arbete med att göra ett mindre klimatavtryck genom att vi fått elbussar att rulla i Sundsvalls stadstrafik. Om vi dessutom ser till det omfattande jobb vi gjort för ett nytt biljettsystem och ny app att lanseras 2023, gör att vi är på god väg med att utveckla länets kollektivtrafik i den riktning vi vill, säger Mathias Sundin Trafikchef.

Fakta: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012. Vi ansvarar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU:s kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007).

Årsredovisningen finns att läsa och ladda ner här.

Publicerat24 apr 2023