Revisionsprotokoll 2023-09-18

Protokoll revisorerna 2023-09-18