Förbundsdirektionens sammanträde 2019-05-10

Här finns handlingar till förbundsdirektionens sammanträde 2019-05-10.

Frågor om handlingarna ställs till myndighetens registrator via e-post på adressen registrator@dintur.se.

Protokoll 2019-05-10