Arbetsutskottets sammmanträde 2017-09-14

Här finns handlingar till arbetsutskottets sammanträde 2017-09-14.

Frågor om handlingarna ställs till myndighetens registrator via e-post på adressen registrator@dintur.se.

Kallelse 2017-09-14
Protokoll 2017-09-14