Anslagstavlan

Enligt kommunallagen måste alla kommuner och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska anslagstavlan. 

På den här sidan hittar du:

  • tillkännagivande av kommande sammanträden i vår förbundsdirektion
  • tillkännagivande om justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas.

Vill du ha tillgång till kallelser eller protokoll från före 2017 vänd er då till registrator på adressen registrator@dintur.se

 

Att överklaga beslut

Här finns information om hur du kan överklaga beslut som fattats av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (Din Tur).


Protokoll och andra handlingar

 

1 2