Förbundsdirektionens sammanträde 2024-06-26

Enligt kommunalförbundets styrdokument är sammanträdet där budget ska fastställas offentligt, allmänhet som önskar delta på sammanträdet välkomnas till kontoret i Kramfors klockan 08.30.

Kallelse 2024-06-26
Mål- och resursplan samt budget 2025 med plan för 2025-2027
Protokoll 2024-06-26