Rabatter och biljettkontroll

Du som är barn, ungdom eller senior kan resa kollektivt till ett rabatterat pris.

  • Barn 0-19 år: 50% rabatt.
  • Ungdom 20-25 år: 25% rabatt.
  • Vuxen 26 – 64 år: ingen åldersrabatt.
  • Senior från 65 år: 25% rabatt.

Du räknas som ungdom från och med den dag då du fyller 20 år. Från och med den dag du fyller 26 år är du vuxen och har då ingen åldersrabatt. Seniorrabatt får du från och med den dag du fyller 65 år.

Åldersrabatt gäller inte på de särskilda reskort för subventionerat resande som införts i enskilda kommuner i länet. Här kan du läsa mer om vad som gäller för biljetter och reskort i just din kommun.

Familjerabatt

Högst två barn får fram till den dag då de fyller sju år gratis medfölja vuxen, ungdom eller målsman som har giltig färdhandling.

Biljettkontroller

Du kan behöva betala en tilläggsavgift om du inte har en giltig färdhandling, dvs biljett eller reskort, under resan. Biljettkontroller genomförs regelbundet på bussar i hela Västernorrlands län. Du har själv ansvaret att se till att du reser med rätt typ av färdhandling. Är du över 18 år (16 år när det gäller skolkort och subventionerade reskort) ska du kunna styrka din ålder med legitimation. Reser du med Seniorkort ska du kunna visa intyg.

Syftet med biljettkontroller är att få fler att betala för sin resa och att förebygga fuskåkande.

Tilläggsavgift

Om du inte reser med en giltig färdhandling får du betala en tilläggsavgift på 1500 kr.

Har du fått en tilläggsavgift och vill prata om eller överklaga ditt ärende kan du kontakta oss på följande sätt:

  • Via e-post på adressen registrator@dintur.se
  • Via vanlig post på adressen: Din Tur, Biljettkontroll, Box 143, 841 22  ÅNGE
  • Via telefonnummer 0771-100 110, knappval 3, under telefontid tisdagar och torsdagar kl 9.00 – 10.00

Observera att förfrågningar kan göras tidigast klockan 13.00 dagen efter biljettkontrollen och att eventuell invändning mot tilläggsavgiften ska göras skriftligt inom tio dagar via e-post eller vanlig post till någon av adresserna här ovan.