Förändringar i busstrafiken i Sundsvall från 16 augusti

För att skapa en så bra fortsatt kollektivtrafik som möjligt samtidigt som vi möter Sundsvalls kommuns krav på besparingar har vi tittat på hur Sundsvallsborna rest med kollektivtrafiken det senaste året. Den 16 augusti förändras kollektivtrafiken så här:

  • Turer som har färre än fem resenärer har setts över och i vissa fall tagits bort.
  • Beläggningsgraden har setts över och i vissa fall har antalet turer per timme minskat.
  • Nattrafiken på helgen förkortas med en timme.

– Tillsammans med trafikbolagen har vi gjort en översyn och lämnat förslag på alternativ som påverkar så få resenärer som möjligt, säger Andreas Pettersson, trafikchef, Din Tur.

– Vi är medvetna om att pandemin har haft stor påverkan på bussresandet det senaste året. Nu hoppas vi att det ska bli enklare för fler att välja bussen för sina vardagsresor igen, säger Hans Forsberg, (C) ordförande i Service- och förvaltningsutskottet.

– Om behov och resvanor ändras kan vi alltid lägga till turer men det är inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta att köra bussar med alltför få passagerare. Vi har prioriterat studie- och arbetspendling även fortsättningsvis, konstaterar Hans Forsberg (C) ordförande i Service- och förvaltningsutskottet.

Tidtabeller

Tidtabellerna som gäller från 16 augusti kommer att släppas på dintur.se och i vår app under börjar av juli.

Publicerat30 jun 2021