Arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05

Här finns handlingar till arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05.

Frågor om handlingarna ställs till myndighetens registrator via e-post på adressen registrator@dintur.se.

Kallelse 2018-06-05
Protokoll 2018-06-05