Arbetsutskottets sammanträde 2018-03-16

Här finns handlingar till arbetsutskottets sammanträde 2018-03-16.

Frågor om handlingarna ställs till myndighetens registrator via e-post på adressen registrator@dintur.se.

Kallelse 2018-03-16
Protokoll 2018-03-16