Arbetsutskottets sammanträde 2017-03-17

Här finns handlingar till arbetsutskottets sammanträde 2017-03-17.

Frågor om handlingarna ställs till myndighetens registrator via e-post på adressen registrator@dintur.se.

Kallelse 2017-03-17
Protokoll 2017-03-17