Utökad busstrafik till Bredsand

En positiv nyhet för alla som reser till och från Bredsand. Kommunen har beslutat om finansiering för att förlänga samtliga bussturer på linje 4 till och från Bredsand.

I sommar utökas linje 4 till att trafikera hela vägen till och från Bredsand via Skönsmon.  Den politiska ledningen i Sundsvall har efter dialog med representanter i Bredsand beslutat att finansiera utökad trafik till och från stadsdelen. Förbindelsen mellan Skönsmon och Bredsand fyller en viktig funktion för invånarnas tillgång till fritidsaktiviteter och stadens service året runt.

Tidtabell för linje 4 hittar du här.

Publicerat18 jun 2024