Samråd inför upphandling av busstrafik

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland bjuder in trafikaktörer till samråd inför upphandling av busstrafik i Västernorrland, SIU. 

Upphandlingen avser all busstrafik i Västernorrland län frånsett linje 40, allmän kollektivtrafik samt viss skolskjutstrafik. Trafiken startar vid tidtabellskiftet i december 2027.  Den allmänna kollektivtrafiken i Västernorrland omfattar idag omkring 12 500 000 produktionskilometer per år fördelade på flera trafikområden.

Syftet med denna SIU är att ge en bakgrund till upphandlingen samt informera om vissa principiella vägval men även att ge er som trafikföretag möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet kommer att hållas som ett öppet, gemensamt möte för samtliga intresserade trafikföretag, med möjlighet att ställa frågor. I steg två kommer möjlighet finnas att lämna enskilda skriftliga frågor och svar. Samråd med efterföljande korrespondens hålls på svenska.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) är organiserat som kommunalförbund i vilket Region Västernorrland och länets sju kommuner; Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik är medlemmar. Kollektivtrafikmyndigheten arbetar under varumärket Din Tur.

Anmälan och frågor

Antal representanter är begränsat till max två personer per trafikföretag.

Ange antal deltagare samt kontaktuppgifter till respektive person. Anmälan skickas med rubriken ”Samråd inför upphandling av busstrafik i Västernorrland ” senast 2023-05-27 till registrator@dintur.se

Dagordning skickas ut till anmälda deltagare. 

Välkommen!

Publicerat25 apr 2024