Ombyggnationer på väg 562 – påverkar linje 120

Uppdaterad 9 maj kl. 14:00

Väg 562, gamla E4 mellan Njurunda och Sundsvall, byggs om. I ombyggnationen ingår nya gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser och förbättrad tillgänglighet till busshållplatser.

Vägen byggs om till lokalväg med en separat gång- och cykelbana och bättre tillgänglighet till busshållplatser. Framkomligheten förbättras med cirkulationsplatser. Vägens standard anpassas så att den kan fungera som en länk i ett lokalt huvudvägnät med bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Hur påverkas linje 120?

Linje 120 påverkas av vägarbetet. Alla turer leds om via Appelbergsvägen, nedre Bredsand. Var ute i god tid när du ska resa. Det kommer uppstå tillfällen där vi inte kan trafikera vissa hållplatser och att bussen blir försenad på grund av vägarbetet. När det sker kommer vi informera om det här, i reseplaneraren samt under fliken trafikinformation på dintur.se och i Din Turs app.

Följande hållplatser kan inte trafikeras:

  • Hållplats Mässvägen. Vi hänvisar till Stockvik Mässen, Bredsand Plastvägen eller Bredsand Strandvägen.
  • Hållplats Tellusvägen. Vi hänvisar till Stockvik Mässen, Bredsand Plastvägen eller Bredsand Strandvägen.
  • Hållplats Vapelnäs i riktning mot Njurunda. Vi hänvisar till Vapelnäs/Pråmvägen
  • Hållplats Svartvik E4 Stationsvägen ( i riktning mot Njurunda).
  • Hållplats Bredsands skola trafikeras inte från onsdag 11 maj. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen, efter Appelbergsvägen.

Läs mer om ombyggnationerna här (länk till Trafikverket)

Publicerat03 maj 2022