Njurunda resecentrum

Uppdaterad 2022-08-10

I december 2021 började vi trafikera det nya resecentrumet som har byggts i Njurundabommen. Resecentrumet kommer skapa bättre förutsättningar för resor med tåg, buss och cykel. Många pendlar mellan Njurunda och Sundsvall för både arbete och skola. Den nya resecentrumet kommer att förbättra pendlingsmöjligheterna både norr- och söderut för Njurundaborna.

Vilka busslinjer går från Njurunda resecentrum?

Vilket hållplatsläge går min buss från?

  • Läge A: Linje 126
  • Läge B: Linje 128
  • Läge C: Linje 123
  • Läge D: Linje 120
  • Läge E: Linje 129

Bild över hållplatslägena

Biljettsamarbete med X-trafik och SJ

Du kan resa med X-trafiks tåg från Njurunda resecentrum och från den 15 augusti 2022 kommer även SJs morgontåg avgå vardagar klockan 07:27 från Njurunda till Sundsvall. Din Tur har ett biljettsamarbete med X-trafik och SJ som innebär att följande Din Tur-biljetter, tillsammans med kortutskrift, gäller på deras tåg mellan Njurunda-Sundsvall:

  • 30-dagars periodkort med länsgiltighet, kommungiltighet eller giltighet på sträckan Njurunda-Sundsvall.
  • Sundsvalls barn och seniorkort 30-dagar (laddat på reskort eller köpt i appen Din Tur)
  • Skolkort giltigt inom Sundsvalls kommun (gäller måndag-fredag, ej under jullov eller sommarlov)

Viktigt! Du måste ha gjort första resan på periodkortet med buss så att biljetten är aktiverad. Du kan därefter ta en kortutskrift av ditt reskort ombord på bussen eller hos ett försäljningsställe. Du visar kortutskriften tillsammans med ditt reskort ombord på tåget. Har du köpt 30-dagars biljetten (senior eller barnkortet) i Din Turs app räcker det att du visar appbiljetten för tågvärden ombord.

Här kan du se X-trafiks tidtabeller och biljetter
Här kan du se SJs tidtabeller och biljetter

Publicerat12 nov 2021