Linje 58 i Härnösand får ny linjesträckning

På grund av ökat resande får busslinje 58 från och med 30 september ny linjesträckning. På väg från Eriksdal kommer den att gå rakt fram på Volontärvägen i stället för att köra Brännavägen och Frideborgsgatan.

Sedan Härnösandskortet för 50 kronor i månaden infördes har resandet med busstrafiken i tätorten ökat kraftigt. Det har i sin tur lett till svårigheter att hålla tidtabellen och bytestiderna.

Genom att köra Volontärvägen får linje 58 kortare resväg. De tre hållplatserna som finns på Frideborgsgatan tas bort. De heter Öbacka vårdcentral, Tegvägen och Krokvägen. En ny hållplats som heter Floragatan placeras på Volontärvägen, strax väster om Floragatan.

Karta över förändringen på linje 58
Karta som illustrerar förändringen av linje 58.

Publicerat24 sep 2019