Hållplats Stenstan – trafikstart 11 december

Uppdaterad 2022-11-23 (sidan uppdateras löpande)

Söndag den 11 december flyttar busstrafiken från Navet/Sundsvalls busstation till Hållplats Stenstan. På Hållplats Stenstan har nya busshållplatser byggts i kvarteret söder om Navet (parken Oasen) samt på Sjögatan. De nya busshållplatserna får en mer central och trygg miljö. Genom ett ökat folkliv, tydligare trafikrum för trafikantgrupper, bättre belysning och bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning förstärks tryggheten i området. 

Vilket hållplatsläge kommer bussarna avgå från?

Hållplatsläge A:

 • Linje 1 (Bergsåker)
 • Linje 28 (Holm)
 • Linje 30 (Liden – Hammarstrand)
 • Linje 133 (Kovland – Strömås – Högsjö)

Hållplatsläge B:

 • Linje 1 (Alnö)
 • Linje 28 (Resecentrum Sundsvall C)
 • Linje 30 (Resecentrum Sundsvall C)
 • Linje 133 (Resecentrum Sundsvall C)

Hållplatsläge C:

 • Linje 5 (Gångviken)
 • Linje 201 (Härnösand)
 • Linje 611 (Söråker – Tynderösundet)

Hållplatsläge D:

 • Linje 29 (Xtrafik Hudiksvall)
 • Linje 84 (Haga)
 • Linje 85 (Bosvedjan)
 • Linje 201 (Resecentrum Sundsvall C)
 • Linje 331 (Sollefteå via Resecentrum Sundsvall C)
 • Linje 611 (Resecentrum Sundsvall C)

Hållplatsläge E:

 • Linje 2 (Östra Birsta)
 • Linje 4 (Granloholm via Sjukhuset)

Hållplatsläge F:

 • Linje 3 (Sidsjö)

Hållplatsläge G:

 • Linje 3 (Granloholms centrum)

Hållplatsläge H:

 • Linje 2 (Nacksta)
 • Linje 4 (Skönsmon, Bredsand)

Hållplatsläge P:
På grund av vägarbetet på väg 562 kommer linje 120 avgå från hållplatsläge P på Navet/Sundsvalls busstation. När vägarbetet är klart kommer linje 120 att flyttas till hållplatsläge G och F på Hållplats Stenstan.

 • Linje 120 (Timrå – Sörberge Norra)
 • Linje 120 (Njurundabommen)

Hållplatsläge X:
Från hållplatsläge X går anropsstyrd trafik.

 • Linje 70 (Norra stadsberget)
 • Linje 71 (Södra berget)
 • Linje 81 (Tunadal)
 • Samt anropsstyrda turer på andra linjer.

(en bättre hållplatskarta kommer publiceras inom kort)

Digitala informationstavlor

Det kommer finnas sex stora informationstavlor på Hållplats Stenstan. 4 av dessa kommer visa avgångstider för busstrafiken och två stycken kommer visa annan information från Din Tur.

Vid de nya hållplatslägena kommer det finnas en mindre informationstavla som visar avgångstider från hållplatsläget.

Sök resa

Från 11 december finns inte Sundsvalls busstation kvar som hållplats när du ska söka en resa på vår webbplats eller i appen. Använd i stället det nya hållplatsnamnet Stenstan när du ska söka resa.

 

Hör projektledare Daniel Jonsson berätta mer om byggnationerna av Hållplats Stenstan

 

Publicerat23 nov 2022