Ersättning vid försening

Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Här kan du läsa om hur du ska göra för att få förseningsersättning, och vilka villkor som finns.

För att underlätta handläggningen av ditt ärende, vänligen skicka in din ansökan om ersättning så snart som möjligt när händelsen du söker ersättning för ägt rum.

Ersättning för resa med linjesträckning kortare än 15 mil

Den här formen av ersättning gäller alla Din Turs busslinjer utom linje 40 (Örnsköldsvik – Östersund via Sollefteå).

Återbetalning av biljettpriset sker på det här sättet:

 • Försening i mer än 20 minuter: 50% av biljettpriset återbetalas.
 • Försening i mer än 40 minuter: 75% av biljettpriset återbetalas.
 • Försening i mer än 60 minuter: 100% av biljettpriset återbetalas.
 • Ersättning när du rest med periodkort baseras på kortets värde utifrån ett antagande om 22 resdagar per månad.

Om det uppstår en försening eller ställs en tur in (oavsett orsak) och det finns skälig anledning att tro att du kommer att bli mer än 20 minuter försenad har du möjlighet att ordna din resa själv. Det kan ske med egen bil, taxi eller annan transport. Du står då själv för kostnaden och ansöker om ersättning i efterhand. Milersättning kan du få för sträckan mellan de hållplatser du skulle ha rest med bussen alltså enkel väg. Taxi kan enbart beställas från och till hållplats som bussen trafikerar.

Den högsta ersättning du kan få är 1/40 av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (1207 kronor 2022) samt vid egen bil 25 kronor per mil enligt Skatteverkets normer.

Vid samåkning med taxi ska resenärerna kunna visa upp var sitt delat taxikvitto.

Observera att:

 • Rätten till ersättning bedöms i efterhand i varje enskilt fall. Din Tur kan alltså aldrig i förväg ge garantier för att återbetalning av utlägg kommer att ske.
 • Vid ansökan om ersättning för taxi ska taxikvitto bifogas. (Skickas via e-post till adressen kundservice@dintur.se tillsammans med ärendenummer).
 • Vid ansökan om ersättning för egen bil ska kopia på körkort bifogas samt bilens registreringsnummer.
 • För att få ersättning ska resenären särskilt ha inrättat sig för att åka med den transport som blev försenad.
 • Vid ansökan om förseningsersättning ska biljett för resan eller nummer på reskort/periodkort bifogas.
 • Om du inte löst någon biljett räknas biljettpriset av på ersättningen.
 • Man kan inte ansöka om både förseningsersättning och ersättning för gjorda utlägg, t ex för resa med taxi.
 • Med slutdestination menas den sträcka som biljetten är utfärdad för.
 • Ersättning för försening gäller inte vid de tillfällen då Din Tur minst tre vardagar innan annonserat om förändringar av tidtabell eller annan avvikelse.
 • Ersättning vid försening gäller inte för resor med ungdomskort eller skolkort.

Ersättning för resa med linjesträckning längre än 15 mil

Den här formen för ersättning gäller för resor med linje 40.

Återbetalning av biljettpriset sker på det här sättet:

 • Försening i 20 – 39 minuter: 50% av biljettpriset återbetalas.
 • Försening i 40 – 59 minuter: 75% av biljettpriset återbetalas.
 • Försening i 60 minuter eller mer: 100% av biljettpriset återbetalas.

När kan du inte få ersättning?

Du kan inte få ersättning för försening när den beror på sådant som Din Tur eller trafikföretaget inte kan råda över. Det gäller vid force majeure (somt ex handlar om när trafiken störs pga extrema förhållanden med snöstorm, blixthalka, olyckor, större avspärrningar) samt vid strejk och lockout. Det gäller också vid förseningar orsakade av planerade förändringar som annonserats minst tre vardagar före resdagen på Din Turs webbplats.

Observera att:

 • Vid ansökan om ersättning vid försening ska biljett för resan eller nummer på reskort/periodkort bifogas.
 • Om du inte löst någon biljett räknas biljettpriset av på ersättningen.
 • Ersättning för försening gäller inte vid de tillfällen då Din Tur minst tre vardagar innan annonserat om förändringar av tidtabell eller annan avvikelse.
 • Med slutdestination menas den sträcka som biljetten är utfärdad för.
 • Ersättning vid försening gäller inte för resor med ungdomskort eller skolkort.