Begrepp som används i tidtabellerna

 

  • Vardag: måndag – fredag som inte är helgdag (röd dag) i almanackan.
  • Lördag: lördag som inte är helgdag (röd dag) i almanackan. Midsommarafton räknas som lördag.
  • Söndag: söndag och övriga helgdagar (röda dagar) i almanackan. Under dessa dagar kan förändringar i kollektivtrafiken förekomma. Julafton och Nyårsafton räknas som en söndag.
  • Anslutningar: I de flesta fall kan du åka vidare genom att byta till andra busslinjer. I tidtabellen för vissa linjer hittar du de vanligaste anslutningarna längst upp eller längst ner i tabellerna. Generellt gäller att bytestid mellan buss och tåg eller mellan tåg och buss är 10 minuter.
  • Förkortningarna Avg och Ank: Avgångstid respektive ankomsttid.
  • Linjenummer: En del tidtabeller visar flera olika busslinjer som kör samma sträcka. Det nummer som står på raden Linjenummer för den tid du ska åka hittar du också på destinationsskylten på bussens front. Där trafiken utförs med tåg anges i tidtabellen Tåg istället för Linjenummer.
  • Streck (-) och kryss (x): Ett – i turlistan markerar att bussen inte stannar vid hållplatsen. Ett x i turlistan markerar att bussen stannar vid hållplatsen men att exakt tid inte kan anges.